Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/56506/
Yazdırılma Tarihi : 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:26

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, son başvuru tarihi 15 mart 2021, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 9 Doktor Öğretim Üyesi Akademik personel alacak.
01/03/2021 01:12:00
Yazdır

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

01.03.2021 tarih ve 31410 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alımı ilanında yer alan ve "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden" başlığından sonra gelmek üzere:

1- Birinci paragraf: "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır." şeklinde düzeltilmiştir.

2- "İstenilen Belgeler" başlığı altında yer alan 7 nci madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

"7- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan lisans ve yükseklisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti, ALES Belgesi, Meslek Yüksekokulu programlarına başvuracak adaylar hariç YDS Sonuç Belgesi veya eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi"

3- İstenilen Belgeler başlığı altında yer alan 12 nci maddeden sonra gelmek üzere:

"ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU İLAN TARİHİ: 22 Mart 2021 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TARİHİ: 29 Mart 2021

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI AÇIKLAMA TARİHİ: 31 Mart 2021

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV YERİ: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No: 37 İzmit/KOCAELİ" eklenmiştir.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. ilan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe

2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 6 (altı) adet USB flash bellek

6- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek

7- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan lisans ve yükseklisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti

8- Onaylı Kimlik Kartı

9- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf

10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınmalıdır.)

12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

BAŞVURU ADRESİ : Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No: 37 İzmit/KOCAELİ,

SON BAŞVURU TARİHİ : 16.03.2021 Salı günü mesai bitimi,

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.kocaelisaglik.edu.tr

1625/1-1