Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/56442/
Yazdırılma Tarihi : 10 Mayıs 2021 Pazartesi 07:38

Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alacak

Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alımı yapacak. Son başvuru tarihi 15 Mart 2021.
24/02/2021 10:33:00
Yazdır

Giresun İl Özel İdaresi 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İç Denetçi alacak

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İÇ DENETÇİ ALİM İLANI

Giresun İI Özel İdaresinde istihdam edilmek üzere aşağıda adedi ve derecesi belirtilen kadrolara, 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İç Denetçi alınacaktır.

I-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

a)6ö sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.

c)Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

d)Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

e)Hazine ve Maliye Bakanlığı iç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

DNaklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

ILBAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Adayların müracaatlarını 15.02.2021 - 15.03.2021 tarihleri arasında, Giresun İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları \e Eğilim Müdürlüğüne şalisen yapmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başı uru Adresi: Giresun İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Tewaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Kat :1 Merkez/GİRESUN

Tel : 0 454 215 75 71 -72 Dahili:2632

III-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

-Özgeçmiş

- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylısı

- 1 rkek aday lar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylısı

- Naklen atanacaklar için onaylı hizmet belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- fotoğraf (2 Adet)

1V-BAŞVT R ULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Müracaatların ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde sıralama;

Kamu İç Denetçi Sertifika Puanının % 50'sinin,

Yabancı Dil Sınav Puanının % 30'nun

l isans Mezuniyet Notunun (İOO'lük sisteme göre) % 20'sinin sax isal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır

Değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar vvu\v.gircsııııilozelidare.go\ ,tı adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle İdaremize şahsen teslim etmeleri gerekmekledir Belgelerin teslimini müteakip atama işlei|ilerrytrpHjı, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamaky/SiTuidftdır. süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler. ___