Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi son başvuru 8 mart 2021 tarihli ilanında belirtilen kadrolarına, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilimleri Programı (İngilizce) Bölümlerine 1 araştırma görevlisi akademik personel alınacaktır.
24/02/2021 04:14:00
Yazdır

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir

Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi

Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

4. Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 80 (veya muadili) puan almış olmak.

5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin İstenen Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu''na https://sbs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-gorevlisi-pozisyonlari linkinden ulaşabilirsiniz.

2. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Özgeçmiş / YÖK Formatlı

5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 80 puan veya muadili bir puan alınmalı)

6. ALES belgesi fotokopisi.

7. Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi

8. Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi

9. Resmi transkript belgeleri (Lisans, lisansüstü)

10. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora)

11.2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

12. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir )

13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Yönetim Bilimleri Fakültesi web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

1514/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.