Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çankaya Üniversitemizin, 8 Mart 2021 son başvuru tarihli ilanında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına, Ana Bilim Dalı, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Mezunu 20 akademik personel alınacaktır.
22/02/2021 02:13:00
Yazdır

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun'un 23. 24. 26 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere "https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/cankaya_kriter.pdf' sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7.paragrafında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

(1) İktisat Lisans, İktisat tezli yüksek lisans ve İktisat doktora programından mezun olmak. ALES eşit ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.

(2) Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilgi ve Belge Yönetimi veya Yazılım Mühendisliği anabilim dalında tamamlamış olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.

(3) İnşaat Mühendisliği temel alanından Lisans ve Tezli Yüksek Lisans derecelerini almış, Doktora derecesini "zemin mekaniği dalında" derin karıştırma konusunda yapmış, derin kazılar ve zemin ankrajları konularında lisans öğrenimi sonrasında çalışmalar yapmış ve en az 15 yıl proje ve şantiye deneyimine sahip olmak.

ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (yurt dışından alınan diplomaların denklik belgelerini), ALES ve dil belgelerini, ders dökümünü (transkript) (aslı veya onaylı), nüfus cüzdanı örneğini, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgelerini, atıflarını, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığına, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yapılan kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özetini eklemelidir.

Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adaylar beş adet, Doçent adayları ise üç adet yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Doktor Öğretim Üyeliğine başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa teslim edecektir.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

SINAV TAKVİMİ

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.