İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Yardımcılığı Sınav İlanı (2002)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Yardımcılığı Sınav İlanı (2002)
Bakanlmza bal cra ve fls Dairelerinde mnhal bulunan 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu dereceli kadrolara, yaplacak yazl ve mlkat snav ile 57 adet icra mdr yardmcs kadrosuna aktan, 261 adet icra mdr ve yardmcs kadrosuna da naklen olmak zere toplam 318 adet cra Mdr ve Yardmcs alnacaktr.

steklilerin;

1- cra Mdr ve Yardmclarnn Snav, Mlkat, Atama ve Nakil Ynetmeliinin deiik 4 nc maddesine gre;

a)Trk vatanda olmalar,

b)18 yan ikmalinden sonra yaplan ya tashihleri dikkate alnmakszn, bavuru sresinin son gn olan 6 Eyll 2002 tarihi itibaryla 20 yan bitirmi ve 35 yan gememi olmalar,

c)En az 2 yllk yksekokulu bitirerek Adalet Bakanl Merkez ve Tara Tekilt ile Yksek Yarg Organlarnda asl memur olarak Genel dare Hizmetleri snfna dahil kadrolarda 3 yl sre ile olumlu sicil almak suretiyle baarl hizmet grmeleri ve fiilen alyor olmalar veya Hukuk Fakltesi veya Adalet Yksek Okulu veya Meslek Yksek Okullarnn Adalet Blm mezunu olmalar,

d)Kamu haklarndan yasakl olmamalar,

e)Askerlik hizmetini yapm veya askerlikten muaf olmalar (Tecilli olanlar mracaat edemez.)

f)Taksirli sular ve aada saylan sular dnda tecil edilmi hkmler hari olmak zere, ar hapis veya alt aydan fazla hapis veyahut affa uram olsalar bile Devletin ahsiyetine kar ilenen sularla, zimmet, ihtils, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, dolanl ifls gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya istimal ve istihlk kaakl hari, kaaklk, resm ihale ve alm satmlara fesat kartrmak, Devletin srlarn aa vurmak sularndan dolay hkml bulunmamalar,

g)Yurdun her yerinde srekli olarak grev yapmasn engelleyecek beden veya akl hastal veya sakatl bulunmadn tam teekkll Devlet Hastanesinden alaca salk kurulu raporuyla belgelendirmeleri,

Gerekmektedir.

(Aktan bavuran adaylarn diploma, terhis belgesi, adl sicil belgesi ve salk kurulu raporunu yazl snav kazanmalar hlinde mlkat gnnden nce Bakanlmza vermeleri zorunludur.)

2-Yazl snav, renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan 27 Ekim 2002 gn saat 9.30da test usul ile Ankarada yaplacaktr. Snav sresi iki saattir.

Yazl snav, ilgili Ynetmeliin deiik 11 inci maddesinde belirtilen; Atatrk lke ve Trk nklplar Tarihi, Temel Yurttalk Bilgileri, Trkiye Corafyas, Trke, Matematik, Trk Ticaret Kanununun Kymetli Evrak dzenleyen 3 nc kitab, cra ve fls Kanunu, Nizamnamesi ve Ynetmelii, Harlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu, Tebligat Kanunu ve Tz, Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yaz leri Ynetmeliindeki konulardan yaplacaktr.

3-Snavn organizasyonu ve snavn uygulanmas tamamen SYMnin sorumluluunda gerekletirilecektir. Cevap ktlar SYMde deerlendirilecek, adaylarn genel baarlar tespit edilirken Genel Kltr Testi standart puan 0,15, Alan Bilgisi Testi standart puan 0,85 ile arplarak toplanacak, sonuta arlkl standart puan 70 ve daha yksek olan adaylar yazl snav kazanm saylacaktr.

4-Snava girmek isteyenler, 15 Austos 2002 tarihinden itibaren, ilgili Ynetmeliin deiik 5 inci maddesi uyarnca Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl cra Daireleri ube Mdrlnden veya Ar Ceza Cumhuriyet Basavclklarndan temin edecekleri matbu bavurma formunu geree uygun olarak doldurup, Kamu Kurum ve Kurulularnda alan Personelin Klk ve Kyafetine Dair Ynetmelik hkmlerine uygun olacak ekilde ba ve boynu ak aday kolaylkla tantabilecek nitelikte son ay ierisinde ekilmi 2 adet vesikalk fotoraf, nfus czdan rnei ve SYMnin Trkiye Bankas Ankara Gvenevler ubesindeki 62778 numaral hesabna snav creti olarak 25.000.000. (yirmibemilyon) TL.y yatrdklarn gsteren banka dekontunu eklemek suretiyle, en son bavurma sresi olan 6 Eyll 2002 gn mesai bitimine kadar, Bakanlmzda bulunacak ekilde Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl cra Daireleri ube Mdrlne APS ile postalamalar veya ahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

5-Bavurma formlar, mracaat sresinin bitiminden itibaren 14 gn ierisinde artlarn mevcut olup, olmad asndan incelenecek, artlar tayanlarn ayrntl listesi SYMye verilecektir.

Bavurma formlarndaki sorularn bir veya birkan cevapsz brakanlar ile artlar tamad tespit edilenlere durumlar bildirilecek ve bunlar SYMye verilecek snava girecekler listesine dahil edilmeyecektir.

6-Snava girecek her aday iin SYM tarafndan, adaylarn hangi bina ve salonda snava gireceklerini gsteren bir Snava Giri Belgesi hazrlanarak 4 Ekim 2002 tarihinde adaylarn adreslerine postalanacaktr. Snava Giri Belgeleri adreslerine ulamayan adaylarn SYM veya Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl cra Daireleri ube Mdrlne bavurmalar gerekir. Adaylar, snava gelirken yanlarnda Snava Giri Belgesi, nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl resm bir kimlik belgesi ile yumuak kurun kalem ve silgi getirmek ve yanlarnda kesinlikle cep telefonu bulundurmamak zorundadrlar.

7-Bavuru koullarn tamad hlde snav cretini yatran adaylar veya bavurular geerli olduu hlde snava girmeyen ya da birden fazla snav creti yatran adaylarn yatrdklar cret iade edilmeyecektir.

8-Snavdan 20 gn sonra, snav sonular ve kazanan adaylara mlkat yeri ve gn snav sonu belgesi ile SYM tarafndan posta ile duyurulmaya balanacak, ayrca snav sonular ile mlkat yeri ve gnn gsteren liste Adalet Bakanlnda da iln edilecektir.

Adaylarn snav sonularna ilikin itirazlar Snav Sonu Belgelerinin adaylarn adreslerine postalanmas tarihinden itibaren en ge 15 gn ierisinde yaplmaldr. SYM sresi ierisinde yaplan itirazlar inceleyerek, sonularn adaylara 10 gn iinde bildirecektir. Sresi getikten sonra yaplan itirazlar dikkate alnmayacaktr.

9-Yazl ve mlkat snavn kazananlarn niha baar listesindeki sraya gre atamalar kura ile yaplr. lgili Ynetmeliin 35 inci maddesine gre, 2 nci blge yerlere atananlar drt yl, 3 ve 4 nc blge yerlere atananlar yl, 5 inci blge yerlere atananlar ise iki yl grev yapmadka baka yerlere naklen atanma talepleri dikkate alnmayacaktr.

Bavuru formu iin tklayn.