Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
31/12/2020 06:58:00
Yazdır

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLAN

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin'' ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adayların ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

3- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır.

6- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır.

7- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

8- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe. (Dilekçe örneğine üniversitemizin web sayfasında ulaşabilirsiniz).

2. Özgeçmiş.

3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi. ( Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl geçerlidir).

4. Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.

5. Yabancı dil sınavı (KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav) belgesi fotokopisi

6. Yüksek lisans yapmış olmak şartıyla çıkan ilanlarda, yüksek lisans diploma fotokopisi.

7. Lisans transkripti (Aslı veya Onaylı Örneği).

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

10. Hizmet belgesi (Daha önce kamuda, Özelde SSK veya Bağ-Kur da çalışmışlığı varsa).

11. 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş).

12. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU / ÖN DEĞERLENDİRME / SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

1- İlan Yayım Tarihi : İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihtir.

2- Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde İLGİLİ BİRİMLERE başvurmaları gerekmektedir.

3- Başvuru, Değerlendirme ve Sınav Takvimi : Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Sonuç Açıklama Tarihi üniversitemizin www.hakkari.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.