Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 29 Aralık 2020 05:14, Son Güncelleme : 29 Aralık 2020 05:18
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Esasları" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlan Tarihi : 29/12/2020 (Resmi Gazete' de)

Son Başvuru Tarihi : 12/01/2021 tarihi mesai bitimine kadar

Başvuru Şartları:

* Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır.

* Müracaat edecek adayların "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Esasları"nda belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.istiklal.edu.tr) adresinden Yönergeye ulaşılabilir.

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Mezuniyet Belgelerinin onaylı örneğini, Yabancı Dil Belgesini, 2 adet fotoğrafını, Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, herhangi bir Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 5 (Beş) takım fiziksel dosyayı tercihen (5 takım (1 fiziksel+4 dijital (CD/DVD veya Flash Bellek) olarak ekleyerek, Üniversitemizin Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvurmaları gerekmektedir.

* Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD/DVD'yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin onaylı suretinin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.

* Başka bir Üniversiteye karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmadığına dair belge

* Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

* Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlarda getireceklerdir.)

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

* İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

* Başvurular Üniversitemizin Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya posta ile yapılacak olup, kadronun bulunduğu birime evrak kayıt birimi aracılığıyla iletilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Başvuru adresi:

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü

Menderes Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:3

Evrak Kayıt Birimi 46100

Dulkadiroğlu /KAHRAMANMARAŞ 11071/1-1