Manisa Alaşehir Belediyesi Zabıta Memuru alım İlanı

28/08/2008 16:36:00
Yazdır
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Alaşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği", 11.04.2007 tarihli ve 26490 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

ALINACAK MEMUR KADROLARINA AİT BİLGİLER :

Sıra No Alınacak Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı

1 Zabıta Memuru G.İ.H 9 1 En az 4 yıllık Yüksekokul mezunu mezun olmak. E / K 2008 KPSS Lisans ( KPSSP 3) En Az 65 Puan

BAŞVURU ŞARTLARI :

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Belediyede yapılacak sözlü mülakat sınavın yapıldığı tarih itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmak.(26.09.1983 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

3. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.( Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

5.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir özrü bulunmamak.

6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca, herhangi bir kamu veya özel kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışmamak, Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

7. Muvazzaf askerlik yapmış veya tecilli olmak,

8. 9. dereceli 1 adet Zabıta Memuru kadrosu için en az dört yıllık Yüksekokullarının herhangi bir programından mezun olmak,

9. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespit formu İş Talep Formunun ikinci sayfasında yer almakta olup, boy ve kilo tespiti Belediye Polikliniğinde kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar Sözlü mülakata alınmayacaktır.

10. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2008 KPSS LİSANS sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden,100 tam puan üzerinden en az 65 puan almış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

1- İş Talep Formu (Kurumumuzdan temin edilecektir.)

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No'su olan),

3- 2008-KPSS LİSANS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,

4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti,

5- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak),

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ :

Adayların, sözlü sınava (mülakata) katılabilmek için, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 18 Eylül 2008 Perşembe gününden 19 Eylül 2008 CUMA günü mesai saati bitimine kadar Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi No:115 ALAŞEHİR adresindeki Alaşehir Belediye Başkanlığı Personel İşleri Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve e-mail yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi 23.09.2008 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binası girişinde ilan panosundan duyurulacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgeleri 23-24/09/2008 tarihleri arasında Personel İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Ayrıca adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere mülakat esnasında nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI:

a. Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e. Genel Kültür hakkında olacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ:

26.09.2008 tarihinde saat 10:00'da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Sınav komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendşrme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır.Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur.Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediyemiz Hizmet Binası girişi ilan panosunda duyurulur. Ayrıca sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli belgeler istenir.Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeleri teslim etmeyen ve işlemlerini tamamlamayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlan Olunur.

Bu ilan 31,700 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?