Karatay Belediyesi İşçi Alacak

01/12/2020 12:52:00
Yazdır

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı Son Başvuru Tarihi 4.12.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

7. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması,

8. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Lise veya dengi okul mezunu olmak,

11. En az 5 yıllık B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,

12. Güvenli Sürüş Seviye 1 ve Güvenli Sürüş Seviye 2 Eğitimlerine Katılım Belgesine sahip olmak,

13. Ekonomik Sürüş Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmak,

14. Makam Sürücülüğü ve Taktiksel Sürüş Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

15. Temel Yangın Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

16. Makam Şoförlüğünde en az 2 yıl deneyime sahibi olmak, ( SGK 4/a hizmet dökümü ile

Belgelendirilmesi gerekmektedir)

17. Konya Merkez İlçelerinden birinde (Karatay ,Meram, Selçuklu) ikamet ediyor olmak.

18. Başvuru yapan tüm adaylar istenilen belgelerin tamamını 9 Aralık 2020 tarihinde saat: 17.00'ye kadar Karatay Belediyesi Hizmet Binasında (Akçeşme Mahallesi, Garaj Caddesi, No:/5 Karatay/KONYA) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

19. İŞKUR tarafından Karatay Belediye Başkanlığına bildirilen aday listeleri (kuraya katılacak olanların listesi) www.karatay.bel.tr resmi internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylara ve kura sonucunda sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

20. Kura çekimi, Karatay Belediyesi Meclis Salonunda (Akçeşme Mahallesi, Garaj Caddesi, No:/5 Karatay/KONYA) 10 Aralık 2020 Perşembe günü saat: 10.00'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sözlü/uygulamalı sınav tarihi, saati ve yeri Karatay Belediyesi (www.karatay.bel.tr) resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

NOT : KAMU KURUMUNCA TALEP EDİLEN BELGELER ARASINDA BULUNAN EKONOMİK SÜRÜŞ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ İŞKUR SİSTEMİNDE TEK OLARAK BULUNMADIĞINDAN DEFANSİF-VİP-EKONOMİK SÜRÜŞ TEKNİKLERİ OLARAK EKLENMEK DURUMUNDA KALINMIŞTIR.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.