Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
27/11/2020 03:06:00
Yazdır

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; "Öğretim Görevlisi" ve "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

Genel Şartlar-

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az "Tezli Yüksek Lisans" derecesine sahip olmak şartı aranır.

3) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

4) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

5) Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacak olup, lisansüstü eğitim süresi tecrübeden sayılacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler-

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)

9) Tecrübe durumunu gösterir belge ve eki prim dökümünü gösterir SGK Belgesi (tecrübe şartı bulunan kadrolar için)

Açıklamalar-

1) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Araştırma Görevlisi kadro başvuruları ilgili birimlere, Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) başvurularının ise Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

3) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

4) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;