Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
26/11/2020 00:38:00
Yazdır

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beşyaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak.

3- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

5- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

6- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

Muafiyet

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atamalar

1- Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

Açıklamalar

1- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca yapılacaktır.

2- e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.

3- Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

6- Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

İstenilen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Fotoğraf (1 adet)

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

6- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi

7- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

8- Lisans Transkript (Onaylı Sureti)

9- Öğrenci Durum Belgesi

Sınav Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 23.11.2020

Son Başvuru Tarihi

07.12.2020

11.12.2020

16.12.2020

24.12.2020

www.ibu.edu.tr

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.