İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı.
20/11/2020 01:27:00
Yazdır

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların; Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 7 (yedi) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel yayınlarım, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 5 (beş) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Yabancı Dil Belgelerini, Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI (CD veya taşınabilir bellek ile birlikte basılı olarak 1 takım dosya halinde teslim edilecektir.)

1. Kadroya Başvuru dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. 1 adet biyometrik fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçent adaylar dolduracaktır.)

4. Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listeleri ve YÖK Formatlı Özgeçmiş (Özgeçmiş formatına Üniversitemiz https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilir.)

5. Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı "Resmi Kurum" olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.)

6. Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi ve Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olmalıdır.

7. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri'ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu (Aday Akademik Değerlendirme Formu)

8. 1 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, Resmi Kurumlarca onaylanmış olmalıdır.)

11. Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1- Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/ content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilmektedir.

2- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5- Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır.

6- İlanın Son Başvuru tarihi ilanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.

7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8- Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik

Yükseltilme ve Atama Kriterleri" yönergesine https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/ content/mevzuat/kriterler web adresinden ulaşılabilir.

9- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, Personel Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yer alan "Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi" ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmeleri gerekmektedir.

10- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

11- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

12- Bu ilandaki kadrolara atamalar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "YÖK-GELECEK PROJESİ" nin ikinci aşaması olan öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi istihdamı kapsamında belirlenen "Kiritik Teknoloji Alanları" dahilinde tahsis edilen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır.

13- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

14- İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 20.11.2020

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 04.12.2020 (mesai saati bitimi itibariyle)

DUYURULUR.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesi, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca; Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların; Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan7 (yedi) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 5 (beş) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI (CD veya taşınabilir bellekler ile birlikte basılı olarak 1 takım dosya halinde teslim edilecektir.)

1. Kadroya Başvuru dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. 1 adet biyometrik fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu

4. Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listeleri ve YÖK Formatlı Özgeçmiş (Özgeçmiş formatına Üniversitemiz

https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilir.)

5. Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı "Resmi Kurum" olarak seçilerek e-devletten alınacaktır.)

6. Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi ve Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olmalıdır.

7. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri'ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu (Aday

Akademik Değerlendirme Formu)

8. 1 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, Resmi Kurumlarca onaylanmış olmalıdır.)

11. Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1- Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilmektedir.

2- ilan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5- Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacaktır.

6- İlanın Son Başvuru tarihi ilanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.

7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8- Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" yönergesine https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden ulaşılabilir.

9- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, Personel Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yer alan "Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi" ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmeleri gerekmektedir.

10- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

11- Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 28.02.2020 tarihli, E.17299 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısıyla bildirilen 27.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

12- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

13- İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 20.11.2020

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 04.12.2020 (mesai saati bitimi itibariyle)

Duyurulur.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?