Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
20/11/2020 00:52:00
Yazdır

E) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

4 - Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

5 - Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

F) MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK

a) Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1 - Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2)

2 - Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

6 - Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

7 - Tam teşekkülü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu (Açıktan atanacaklar için)

8 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı veya Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı (Onaylı suretleri veya e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

9 - Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)

10 - Bilimsel Çalışma Dosyası ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD'ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)

11 - Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir. e-Devletten alınan karekodlu "HİTAP Hizmet Dökümü" evrakı kabul edilir.)

Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği : Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu ile formda belirtilen formata uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık evrakı veya sanatta yeterlik evrakı, doçentlik evrakı) olması gerekmektedir.

b) Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1 - Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Müracaat Formu(2),

2 - Özgeçmiş,

3 - Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme safhasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet evrakı mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş olmalıdır.)

4 - Lisans ve Lisansüstü Transkripti (Mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş evrak olmalıdır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir.)

5 - Tecrübe Evrakı (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için Resmi kurumlarca verilecek alanında çalıştığını gösterir evrak veya çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı ve çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)

6 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

7 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

c) Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1 - Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Müracaat Formu(2),

2 - Özgeçmiş,

3 - Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı ve Transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme safhasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet evrakı mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş olmalıdır.)

4 - Lisansüstü Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme safhasında kabul edilir. e-Devlet harici öğrenci belgesi mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı evrak olmalıdır.)

5 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE HUSUSLAR

1 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.

2 - Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (D) kısmında belirtilen müracaat adreslerine şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır.

3 - Aslı veya onaylı sureti talep edilen evrakın bütününün veya herhangi birisinin asıl veya onaylanmamış bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

6 - Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

H) MUAFİYET

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

(1) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr adresinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-matbu-evrak-tr adresinden temin edilebilir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?