İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Şanlıurfa Organize Sanayi Böl. Bölge Müdürü Alacak

İlan Giriş : 17 Kasım 2020 16:01, Son Güncelleme : 17 Kasım 2020 16:06
Şanlıurfa Organize Sanayi Böl. Bölge Müdürü Alacak

ŞANLIURFA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGE MÜDÜRÜ ALIM İLANI

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesine 1 (bir) Bölge Müdürü alımı yapılacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 17/11/2020

Son Başvuru Tarihi: 01/12/2020

Başvuru Yeri: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Adres: Şanlıurfa Gaziantep Karayolu 15 KM ŞANLIURFA / TÜRKİYE Telefon: 0414 369 16 40

Fax: 0 414 369 16 43

E-posta: [email protected]

Başvuru Şekli: Son başvuru tarihine kadar Başvuru belgelerinin elden veya posta yoluyla yukarıda belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular (postadan dolayı gerçekleşen gecikmeler dahil) dikkate alınmayacaktır.

Alınacak Personelde Aranan Şartlar:

Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) 30 yaşını bitirmiş olmak, başvuru tarihi itibari ile 50 yaşından gün almamış olmak,

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

5) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,

6) Askerlikle ilgisi bulunmamak

7) Lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mezun olmak,

8) En az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

9) En az 5 yıl Yöneticilik tecrübesine sahip olmak,

10) Yurtiçi ve Yurtdışı herhangi bir seyahat engeli olmamak,

11) Şanlıurfa Merkezde ikametli olmak veya başvurusu kabul olduktan sonra 3 ay içerisinde ikametini Şanlıurfa merkeze alabilecek olmak.

Tercih Nedenleri:

Tercih nedenleri genel şartlar dışında adayın mülakata çağrılması için avantaj sağlayıcı şartlardır. Genel Şartları sağlayan adaylar 10 üzerinden 70 puan alır. Tercih nedenlerine göre adaylar artı puan alır. En yüksek puanı alan ilk 5 aday belirlenen tarihte mülakata çağrılır. Tercih nedenleri puanları aşağıdaki gibidir:

1) En az 2 yıl Organize Sanayi Bölgesi çalışma tecrübesine sahip olmak (+6)

2) En az 2 yıl altyapı proje ve uygulama konularında deneyim sahibi olmak (+5),

3) İş ile ilgili yazılımlara hakim olmak

a. MS Office programları (+3)

b. Autocad ve/ya Netcad (+2),

4) İyi düzeyde yabancı dil bilgisi (İngilizce veya diğer yabancı dil YDS 70 veya denkliğe sahip benzer dil bilgisi) (+4),

5) Türkiye'de uygulanan teşvik sistemi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulamada yer almış olmak (+4)

6) Lisans üstü eğitim derecesine sahip olmak (Yüksek Lisans (+2) ve/ya doktora (+3) ) 7) B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak (+1)

Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler:

1) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı ibraz etmek şartı ile

fotokopisi, 2) T.C. Kimlik Belgesinin fotokopisi,

3) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydının olup, olmadığına dair alınacak belge, 4) Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair belge,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu, 6) Sosyal Güvenlik kurumlarından alınacak mesleki tecrübeye ait belge örneği, 7) 2 Adet vesikalık fotoğraf.

8) Geçmiş dönem İş tecrübesini gösterir detaylı CV

9) Tercih nedenlerini kanıtlayıcı belgelerin bir kopyası

Aranan şartları taşımadığı veya yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılanların iş akdi, hiçbir tazminat ödenmeksizin feshedilir.

Detaylı Bilgi İçin: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.

Mali ve Sosyal Haklar: Mali ve sosyal haklar, Müteşebbis Heyet tarafından tespit edilecektir.

Çalıştırma Dayanağı ve Sosyal Güvenlik: 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.