Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak-İlan güncellendi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 5 uzman ve 1 iç denetçi personel alacak.
30/10/2020 00:36:00
Yazdır

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından:

DÜZELTME İLANI

13 Ekim 2020 tarih ve 31273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı", 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), TR82 Düzey 2 Bölgesi'nde (Çankırı, Kastamonu, Sinop İlleri) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Kastamonu'dadır. Ajansa "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi" ve "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; TR82 Düzey 2 Bölgesi'nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 5 (Beş) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlar, Bölge illerinden (Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri) Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. İç denetçi Ajans merkezi olan Kastamonu'da istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihleri : 18.11.2020 - 29.11.2020 Saat: 23:59

Başvuru Yeri : ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr (online başvuru)

Sınav Tarihi : Sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası

www.kuzka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Sınav Yeri : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No: 9, Merkez/KASTAMONU

Bilgilendirme Etkinliği: Kalkınma Ajanslarının görev tanımları, çalışma usulleri, politika öncelikleri, personel alım ilanı başvuru süreci, başvuru koşulları ve evrakları, sözlü sınav aşaması, işe başlama, mali ve sosyal haklar, personel gelişim süreci vb. konularda personel adaylarını bilgilendirmek amacıyla 20 / 25.11.2020 saat: 20:00 tarihlerinde aynı içerikte iki webinar düzenlenecektir. Katılım için bağlantı adresleri her bir etkinliğin yapılacağı gün saat 13:00'da www.kuzka.gov.tr adresinde ve Ajans sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır.

BAŞVURU VE İŞE ALINMADA ARANAN ŞARTLAR İLE GENEL HUSUSLAR

1. GENEL ŞARTLAR

ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

ü Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ü Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ü Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

ü Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ü Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

ü Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. İÇ DENETÇİ (1 KİŞİ)

2.1 Asgari Nitelikler:

ü En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ü Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

ü Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) İngilizce dilinden (D) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

Tablo 1: Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri

Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri

Puanlamadaki Ağırlığı (%)

KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin)

40

Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla) *

YDS Puanı

40

Yüksek Lisans

4

Doktora

8

İkinci Yabancı Dil Bilgisi**

4

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika ***

4

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

*** Başvurulan pozisyon için Madde 3.2'de tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekmektedir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

3. UZMAN (5 KİŞİ)

3.1. Asgari Nitelikler:

ü Tablo 2'de belirtilen öğrenim dallarından en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ü Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye sahip olmak (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.),

ü Uzman kadrosuna başvuru yapacak adaylar KPSS veya İş Deneyimi olmak üzere iki farklı başvuru türünden birini tercih etmek suretiyle mezun oldukları öğrenim dalı için belirlenen kontenjana başvuruda bulunabilirler;

o KPSS ile başvuru yapacak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-2'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

o İş deneyimi ile başvuru yapacak adaylar için, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi,

ı) Uluslararası ticaret.

Tablo 2: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenilen Asgari Şartlar

*Yüksek Öğretim Kurulu'nun 04/01/2017 tarih ve 84346 sayılı denklik yazısına istinaden Uluslararası Ticaret Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü, Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunları başvuruda bulunabilirler.

** Aday, başvuru formunda KPSS veya İş deneyimi türlerinden yalnızca bir tanesini seçmek zorundadır.

3.2. Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Tercih Sebepleri:

ü Öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

ü İngilizce dışında ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmak,

ü Ajans faaliyet alanına giren konu ve konularda (ihracat, yatırım promosyonu, rekabetçilik ve kümelenme, kent pazarlaması, şehir tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, destinasyon yönetimi, insan kaynakları, stratejik planlama, fizibilite hazırlama, proje yönetimi ve sosyal içerme, sözleşme hukuku vb.) bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4. AÇIKLAMA

Denklik tablosuna ÖSYM' nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri

5. BAŞVURU

Başvurular, 18/11/2020 tarihinden başlayarak 29/11/2020 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tablo 3: Başvuruda Sunulacak Belgeler

Z: Zorunlu T: Tercihe Bağlı

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 07/12/2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvurular, İş deneyimi veya KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim gruplarının her biri için Tablo 1'de yer alan puanlama usulüne göre sıralanacak ve belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Tablo 4: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

Kadro Ünvanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı

Sözlü Sınava Çağrılacak Azami Aday Sayısı

İç Denetçi

1 (bir) kişi

5 (beş) kişi

Uzman Personel

5 (beş) kişi

25 (yirmibeş) kişi

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. İtirazlar Ajans Yönetim Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon eliyle incelenerek en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma sınavı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No: 9 Merkez/KASTAMONU adresinde yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

8. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞ ŞEKLİ ve İÇERİĞİ

Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir.

Tablo 2'de belli bir grup için ilan edilen istihdam sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir gruptan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince bu ilan kapsamında iş deneyimi ile istihdam edilebilecek personel sayısı en fazla 4 (dört) olacaktır. Sınav komisyonu nihai değerlendirmesinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır.

10. SONUÇLARIN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLAMA

Sınavı kazananların işe başlayabilmeleri için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilip ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

11. PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

12. DİĞER HUSULAR

12.1 Ajansın Faaliyet Konusu: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

12.2 Kişisel ve Mesleki Gelişim Fırsatları: Ajansımız yeniliğe ve değişime açık olma, personel ve iş yapma kalitesi, fiziksel ve teknolojik imkanlar, paydaşlarla iyi ilişkiler içerisinde olma, tarafsız ve şeffaf bir kurum olması nedeniyle itibar edilen bir kurum olup sahip olduğu kamu-özel hibrit yapı çalışanları diğer kurumlara nazaran farklı bir çalışma deneyimi sunmaktadır. Ajansımız sunduğu eğitim fırsatları ve projeler sayesinde çeşitli kariyer fırsatlar sunarak ajans yaptığı çalışmalar ve üstlendiği görevler ile diğer kurumlar arasında da prestije sahip olması nedeniyle ileriye dönük kariyer fırsatları sunmaktadır.

12.3 Mali ve Sosyal Haklar: Kamu tüzel kişiliğine haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel, mali ve sosyal haklar açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri kapsamında ve iş mevzuatı çerçevesinde, sosyal güvenlik açısından ise 5510 sayılı kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam edilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

Kuzeykent Mahallesi

Kayın Sokak No: 9, 37150 Merkez/Kastamonu.

Tel: 0 366 212 58 52

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
En çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz?