Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
05/11/2020 00:29:00
Yazdır

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

30.10.2020 tarih ve 31289 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde düzeltilmiş olup ilgili kadronun başvuruları devam etmektedir.

ilan olunur.

Sıra No

Unvanı

Birim/Bölümü/

ABD/

Der.

Adet

ALES

Y.

Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)

Rektörlük (Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde Görevlendirilmek üzere)

5

1

70

80

Personel Daire Başkanlığı

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

30.10.2020 tarihli ve 31289 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde düzeltilmiş olup ilgili kadronun başvuruları devam etmektedir.

ilan olunur.

Sıra

No

Unvanı

Birim/Bölümü/

ABD/

Der.

Adet

ALES

Y. Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

Midyat Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü-Otel

Lokanta ve İkram

Hizmetleri

Bölümü-Aşçılık

Programı

4

1

Muaf

Muaf

Midyat

Meslek

Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olup, Yüksek Öğretim Kurumlarında, Mutfak/Aşçılık ile ilgili ders vermiş olmak

2

Öğr.Gör.

(Ders verecek)

Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü-Aşçılık Programı

5

1

Muaf

Muaf

Midyat

Meslek

Yüksekokulu

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Yiyecek İçecek İşletmeciliği lisans mezunu olup, profesyonel aşçılık ve gıda güvenliği alanlarında eğitim almış olmak ve alanında en az beş (5) yıl deneyime sahip olmak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Genel kadro ve Usulü hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

- Yabancı Dil üzerine eğitim veren meslek yüksekokulları hariç, diğer meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Muafiyet

- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

- Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda istenen Belgeler

- Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden temin edilebilir)

- Özgeçmiş

- ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

- Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

- Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)

- Nüfus Cüzdan fotokopisi

- Askerlik Durum Belgesi (Güncel-e-Devletten alınmış karekodlu)

- 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

- ilan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-Devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-Devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

- ilan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kuramlarından veya e-Devletten alınacak karekodlu belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

- ilan özel şartına bağlı olarak ders vermenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kuramlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?