İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alacak

26/10/2020 09:24:00
Yazdır

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Enstitümüzün aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4- Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği (ÖSYM) tarafından kabul edilen sınavlar) (Enstitü Senatomuzun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı uyarınca) gereken puanları almış olmak.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olmak gerekir.

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

7- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir.

8- Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

9- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

10- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. İlanımıza ve ilgili yönetmelik ve kararlara http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde

olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe ve Başvuru Formu ( https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ ) adresinde yer alan öğretim görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)

2- Özgeçmiş,

3- ALES Belgesi (5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)

4- Yabancı Dil Belgesi

5- Diplomaların fotokopileri (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi

7- Onaylı lisans transkripti

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

10- l adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

11- Varsa bilimsel çalışma ve yayınları

12- Çalışma Belgesi İsteniyorsa (Çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü, kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Unvanı İlanın
Çıkılacağı Birim
Birimi Kadro Sayısı Kadro Der. Yabancı Dil Puanı ALES
Alanı/Puanı
Özel Şartlar İlan No Başvuru Yeri Sınav Takvimi
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Rektörlük Uluslararası
İlişkiler Ofisi
1 7 90 ALES SÖZEL/70 Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak, lisans sonrası en az bir yıl yurtdışı deneyimi sahibi
olmak
2020/1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR İLK BAŞVURU TARİHİ : 26/10/2020 SON BAŞVURU TARİHİ : 09/11/2020 ÖN DEĞ. TARİHİ : 23/11/2020
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 27/11/2020 SONUÇ AÇIKLAMATARİHİ : 04/12/2020
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Rektörlük Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 5 70 ALES EA/70 Biyoteknoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Memeli hücre kültürü, deneysel hayvan çalışmaları, insan genetiği ve inflamasyon konularında çalışmış ve bu alanlarda uluslararası yayınları olmak. Doku/hücre örneklerinden DNA/RNA izolasyonu ile miktar ve saflıklarının tayini, rt- qPCR, western blot, DNA sekanslama ve hücresel biyoyararlanım teknikleri konusunda deneyimli olmak. Beş (5) yılın üstünde
deneyimi olmak
2020/2 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR İLK BAŞVURU TARİHİ :26/10/2020 SON BAŞVURU TARİHİ :09/11/2020 ÖN DEĞ. TARİHİ : 16/11/2020
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 23/11/2020 SONUÇ AÇIKLAMATARİHİ : 30/11/2020
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Rektörlük Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü 1 7 70 ALES SÖZEL/70 İletişim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olup yüksek lisansını bitirmiş tasarım, organizasyon, program, grafik, reklam, haber yazımı konularından en az üçüne hakim, fotoğraf ve video çekimi konularında deneyimli ve alanında en az 3 yıl iş tecrübesi
bulunmak.
2020/3 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR İLK BAŞVURU TARİHİ : 26/10/2020 SON BAŞVURU TARİHİ : 09/11/2020 ÖN DEĞ. TARİHİ : 16/11/2020
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 23/11/2020 SONUÇ AÇIKLAMATARİHİ : 30/11/2020
Öğretim Görevlisi (Ders Veren) Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller 3 6 90 ALES SÖZEL/70 İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden lisans mezunu olması, İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) dışındaki bölümlerden mezun olanların 'pedagojik formasyon' almış olması,
Tezli Yüksek Lisans mezunu olması
2020/4 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Yabancı Diller Yüksekoulu Müdürlüğü Gülbahçe Urla 35430 İZMİR İLK BAŞVURU TARİHİ :26/10/2020
SON BAŞVURU TARİHİ :09/11/2020
ÖN DEĞ. TARİHİ :16/11/2020
SINAV GİRİŞ TARİHİ :18/11/2020 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 20/11/2020
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.