İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak

26/10/2020 09:18:00
Yazdır

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1- İstenen Belgeler:

a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)

b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Profesör 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini metalurji veya malzeme bilimi ve mühendisliği alanlarında yapmış olmak, Gözenekli seramikler, hiyerarşik yapılı ve yüksek yüzey alanlı seramik köpükler, seramiğimsi polimerler ve bu polimerlerden üretilen seramikler hakkında çalışmaları
olmak ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Doçent 1 3 Kimya veya Biyoloji alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Yurtdışı araştırma tecrübesine sahip olmak. Doçentliğini Biyomühendislik alanından almış olmak. Yapay hücre zarları ve bunların ilaç tarama çalışmalarında kullanımı; manyetik levitasyon temelli doku mühendisliği ve biyosensör sistemleri; biyobenzer malzemeler ve bunların doku mühendisliği uygulamalarında kullanılması, gibi alanlarda araştırma çalışmaları olmak. Belirtilen çalışma konularında uluslararası yayınlar
yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Çevre Mühendisliği lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. En az bir yıl yurtdışı araştırma tecrübesine sahip olmak. Anaerobik çürütme, biyogaz üretme ve saflaştırma konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Çevre Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak. Doktorası çevre mühendisliği konularından birinden olmak. En az bir yıl yurtdışı araştırma tecrübesine sahip olmak. Atıklardan değerli element geri
kazanımı konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 4 İnsan-makina etkileşimi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konularında araştırmaları ve yayınları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Doktorasını model teorisi alanında yapmış olmak. Sayılar Teorisi ve Model Teorisi alanında çalışmaları ve yayınları olmak. Sayılar Teorisi alanında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.