Dicle Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı.
23/10/2020 02:41:00
Yazdır

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemiz 1 (bir) adet birinci derece iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla "İç Denetçi" alımı yapılacaktır.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

4. İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yada posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

III- BAŞVURU TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ: 26.10.2020

SON BAŞVURU TARİHİ: 09.11.2020

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

-İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların;

1. Kamu İç Denetçi Sertifikası Puanının %50' si

2. Yabancı Dil Sınav Puanının %30' nun

3. Lisans Mezuniyet Notunun (100' lük sisteme göre) %20' sinin

Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası Puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Üniversitemiz kurumsal web sayfası (www.dicle.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)' dan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan adaylar sıralamadan çıkarılacaktır. Rektörlüğümüzce kurulacak bir komisyon tarafından Sertifikası geçerli olan adaylardan kadro adedinin 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. 'Mülakata Çağrılacak Aday Listesi', mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri yine kurumsal web sayfamızda duyurulacaktır. Rektörlüğümüzce kurulan komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat tarihinden sonra en geç 10 iş günü içerisindewww.dicle.edu.tradresinden ilan edilecektir.

-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

V-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Başvuru Dilekçesi

- Nüfus Kimlik F otokopi si

- Özgeçmiş

- Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- 2 adet Fotoğraf.

- Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi.

- Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı)

Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

İlanen duyurulur.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.