Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
20/10/2020 00:46:00
Yazdır

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

- Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca (Öncelikli Alanlar) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- ALES'ten en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'ltik ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir,

2- Bu kadrolara atamalar:

- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince alınacaktır.

- Lisansüstü eğitini öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami silleleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

3- Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

Başvuruda istenen Belgeler:

1- Başvuru Formu

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Transkript fotokopisi (Lisans Eğitimi ile ilgili)

6 Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya e-Devlet çıktısı

7- ALES Sonuç Belgesi,

8- Yabancı Dil Belgesi.

9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

10- Fotoğraf (1 adet)

11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

Önemli Notlar:

1- Posta ile yapılacak başvurunun son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin müracatları kabul edilmeyecektir.

6 Başvuralarla ilgili Birime şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?