Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
23/10/2020 00:19:00
Yazdır

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

19.10.2020 tarih ve 31279 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz öncelikli alan araştırma görevlisi alımına ilişkin 7 nci sıradaki ve 8 inci sıradaki öncelikli alan araştırma görevlisi ilan metnimizdeki bölüm isimleri aşağıdaki gibi düzeltilmiştir

S.

N

Birimi

Bölümü

ABD/ASD/P

RG

Unvanı

Der.

Ad.

ALES

Puan

Türü

ALES

Yab. Dil

Özel Şartlar

7

Hukuk

Fakültesi

Özel

Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Arş. Gör. (Öncelikli Alan)

4

2

Eşit Ağırlık

70

50

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

8

Hukuk

Fakültesi

Kamu

Hukuku

Mali Hukuk

Arş. Gör. (Öncelikli Alan)

4

1

Eşit Ağırlık

70

50

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öncelikli alan araştırma görevlisi alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:

1- Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

5- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6- Lisans Transkripti (onaylı) (4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK'nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

7- ALES belgesi (ÖSYM'nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8- Yabancı Dil Belgesi

9- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru : 19.10.2020

Son Başvuru : 02.11.2020

Ön Değerlendirme : 06.11.2020

Sınav Giriş : 09.11.2020

Nihai Sonuç Açıklanma : 12.11.2020

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4- Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgesi ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

8- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

9- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

11- e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

12- Bu kadrolara atamalar 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi ile "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:

1 - Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKUMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.

2 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3 - Özgeçmiş

4 - Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

5 - Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6 - Lisans Transkripti (onaylı) (4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK'nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

7 - ALES belgesi (ÖSYM'nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8 - Yabancı Dil Belgesi

9 - İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10 - Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için)

11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alman Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ

19.10.2020

02.11.2020

06.11.2020

09.11.2020

12.11.2020

İlk Başvuru Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Tarihi

Sınav Giriş Tarihi

Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.

2 - Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4 - Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5 - Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

7 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8 - İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

9 - e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?