Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
19/10/2020 00:11:00
Yazdır

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi ve 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan Tarihi : 19.10.2020

Son Başvuru Tarihi : 02.11.2020 (Mesai bitimine kadar)

Ön Değerlendirme Tarihi : 05.11.2020

Sınava Giriş Tarihi : 09.11.2020

Sonuçların Açıklama : 12.11.2020

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda, tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Devlet Yükseköğretim Kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda, tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir.

- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

- İlanımızda adaylardan yabancı dil şartı olarak Almanca veya İngilizce bildiklerini belgelemeleri istenilmektedir.

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ilanı için en az 80 puan almış olmak gerekir.

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, "ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun" Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Öğrenim Belgeleri ve transkript

5- Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri

6- Yabancı Dil Belgesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ilanı için (Almanca: en az 80)

7- Yabancı Dil Belgesi Basın ve Halkla İlişkiler Öğretim Görevlisi ilanı ve Araştırma Görevlisi ilanları için (Almanca veya İngilizce: en az 50)

9- Ales Belgesi (en az 70)

10- 2 adet fotoğraf

11- Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

10-Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi) -Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Mühendislik Fakültesi:

Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: muhendislik@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 31 04 - 0216 333 31 09

Fen Fakültesi:

Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: ff@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 31 44 - 0216 333 31 40

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: iibf@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 06 - 0216 333 32 07

Yabancı Diller Yüksekokulu:

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No: 104, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: ydyo@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 83 - 0216 333 32 80

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü:

Rektörlük Binaı Şahinkaya Caddesi No: 106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: basin@tau.edu.tr, Tel.: 0 216 333 30 47 - 0 216 333 30 48

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?