İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı-İlan düzeltildi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
15/10/2020 01:27:00
Yazdır

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemize ait 15/10/2020 tarih ve 31275 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim üyesi alımı ilanında 1. sırada yer alan doçent kadrosunun anabilim dalı sehven farklı yazılmış olup aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiş ve genel şartlar altında belirtilen "Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olmaları zorunludur." ibaresi iptal edilmiştir.

No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Nitelik

1

Diş Hekimliği

Klinik

Bilimler

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

1

1

Oral Diagnoz ve Radyoloji alanında doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanını Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bilim alanında almış olmak. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, ağız hastalıkları ve lazer uygulamaları ile ilgili çalışmaları bulunmak. Diş Hekimliğinde lazer tedavisi ile ilgili mastership sertifikasına sahip olmak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Diğer Şartlar:

1- Başvuracakların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olmaları zorunludur.

5- Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini ""Başlıca Eser"" olarak belirtmeleri zorunludur.

6- Başvuracaklar Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/SZ11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.

7- Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

8- İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve ilgili mevzuat http://personel.ikcu.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz "Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri"ne http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 internet sitesinden de ulaşılabilinir.

* İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat

belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir."

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.