Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı

Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 12 Ekim 2020 03:08, Son Güncelleme : 12 Ekim 2020 03:12
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır.

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 12.10.2020 -26.10.2020 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) başvurular kabul edilecektir.

UNVANI

KADRO DERECE

ADET

İÇ DENETÇİ

5

1

I- GENEL ŞARTLAR VE ÖZEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak.

c) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

d) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

III- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Adayların başvurularını 12.10.2020 -26.10.2020 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

Adres : Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Rektörlük Binası

Personel Daire Başkanlığı No:215 Merkez/ŞIRNAK

Telefon : 0 486 216 40 08 - 1078

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan aday www.sirnak.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan aday sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminden sonra atama işlemleri yapılır. Atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan aday hakkını kaybeder.

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Özgeçmiş

- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylısı

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylısı

- Naklen atanacaklar için hizmet belgesi

- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 aylık)

- 2 adet Fotoğraf 8129/1-1