Yurtdışına Gönderilecek Doktora Öğrencilerine İlişkin Duyuru

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yurtdışında çeşitli ülkelere doktora yapmak için 2547 sayılı Kanunun 33. maddesine göre Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak suretiyle öğrenci gönderecektir. Doktora için öncelikli alanlar: "Eğitim, hukuk, bilgisayar bilimleri, elektrik ? elektronik mühendisliği, Ermeni dili ve tarihi, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, Yunan dili ve tarihi". Adayların, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte geç 2 Mayıs 2003 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir. Ayrıntılar için tıklayın.

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Yurtdışına Gönderilecek Doktora Öğrencilerine İlişkin Duyuru
Yurtdna Gnderilecek Doktora rencilerine likin Duyuru

Yksekretim Kurulu (YK) yurtdnda eitli lkelere doktora yapmak iin 2547 sayl Kanunun 33. maddesine gre Aratrma Grevlisi kadrosuna atanmak suretiyle renci gnderecektir. Doktora iin ncelikli alanlar: "Eitim, hukuk, bilgisayar bilimleri, elektrik elektronik mhendislii, Ermeni dili ve tarihi, matematik, molekler biyoloji ve genetik, Yunan dili ve tarihi". Adaylar bavuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte ge 2 Mays 2003 tarihine kadar bavuruda bulunmas gerekmektedir. Ayrntlar iin tklayn.


1. BREYSEL KOULLAR

a) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak.

b) Lisans derecesine sahip olan veya lisans derecesini bu yl alacak adaylar iin 1.1.1978 ve daha sonraki yllarda, yksek lisans derecesine sahip adaylar iin ise 1.1.1976 ve daha sonraki yllarda domu olmak. (Di Hekimlii ve Veteriner Fakltelerinden mezun olanlar iin yukarda belirtilen tarihler bir yl, Tp Fakltelerinden mezun olanlar ile askerliini uzun sreli yapm olanlar iin ise iki yl geriye ekilir. Ortaretim ve yksekretimde iki ayr yabanc dilde hazrlk snf veya zorunlu iki yllk yabanc dil hazrlk snf okumu olanlar iin yukarda belirtilen tarihler bir yl geriye ekilir. Her ne nedenle olursa olsun, 18 yandan sonra ya dzeltmesi yaptrm olanlarn ya hesab, dzeltmeden nceki doum tarihine gre yaplr. Halen yurtdnda doktora eitimine devam etmekte olanlar iin yukarda belirtilen tarihler, doktora eitiminde geirilen her yl iin bir yl geriye ekilir.)

c) Erkek adaylar iin askerlikle ilikisi bulunmamak. (Askerliini yapm, tecil edilmi veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

d) Salk durumu, yurtdnda renim grmeye elverili olmak. (Szl snavda baarl olan adaylardan salk raporu istenecektir)

e) Devlet memurluuna atanmada aranan artlar tayor olmak.

f) Yksekrenimi srasnda knama cezasndan daha ar bir disiplin cezas almam olmak.

g) Lisansst Eitimi Giri Snav'nda (LES) ilgili alanda en az 60 puan almak. (GRE snavnn eski sisteminden Quantitative ve Analytical blmlerinden Mhendislik alanlar iin toplam en az 1250 puan, dier alanlar iin toplam en az 1100 puan; GRE snavnn yeni sisteminden ise Verbal ve Quantitative blmlerinden toplam en az 950 puan, Analytical Writing blmnden toplam en az 3,5 puan veya GMAT snavndan toplam en az 580 puan alanlar, bu koulu yerine getirmi saylrlar. Halen yurtdnda doktora programna devam edenlerden bu koul aranmaz.)

2. AKADEMK KOULLAR

a) En az drt yllk bir yksekretim programndan mezun olmak veya 31 Temmuz 2003 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

b) Lisans renimini dnem kaybetmeden (Ailevi, salk ve benzeri nedenlerle alnan dnem izinleri hari) tamamlam olmak. Yatay geile yaplan program deiiklii veya ift anadal program izlemesi nedeniyle dnem uzamas durumunda deerlendirme, retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulu tarafndan yaplr.

c) Lisans renimi ile ilgili genel akademik ortalamasnn en az "drt zerinden 2,80", "on zerinden 7", "yz zerinden 70" veya son iki ylda alnan dersler zerinden hesaplanan genel not ortalamasnn en az "drt zerinden 3.00", "on zerinden 8", "yz zerinden 80" olmas; ya da lisans renimini blm birincisi, ikincisi, veya ncs olarak bitirmek (Bu durumu belirten Rektrlk yazs gerekmektedir.) Bu not ortalamalar, mezun olunan niversitenin kendi sistemi ierisinde deerlendirilecek, dier niversitelerin sistemleri ile kyaslama yaplmayacaktr. Yksek lisans renimi ile ilgili akademik ortalamas kesinlikle gz nne alnmayacaktr.

3. YABANCI DL VE DER KOULLAR

a) Amerika Birleik Devletleri'ndeki niversitelerde doktora yapmak isteyen adaylarn, TOEFL snavnn klasik yazl sisteminden 550'den, bilgisayarl sisteminden ise 213'den az olmamak
kouluyla bavurduklar niversitelerin yabanc dil puan ile ilgili koulunu salamalar zorunludur.

b) ngiltere'deki niversitelerde doktora yapmak isteyen adaylarn, IELTS snavndan 7'den az olmamak kouluyla bavurduklar niversitelerin yabanc dil puan ile ilgili koulunu salamalar zorunludur. (IELTS snav genel ve akademik olmak zere iki farkl ekilde verilmektedir. Deerlendirmelerde sadece IELTS Akademik snav sonucu gz nne alnacaktr.) ngiltere'deki niversitelerde iki deiik eitim creti (Overseas Fee ve Home Fee) uygulanmas nedeniyle bu niversitelere bavurmak isteyenlerin ncelikle Yksekretim Kurulu ile temasa gemeleri gerekmektedir. Overseas Fee denmesi kouluyla Cambridge niversitesi dndaki niversitelerden akseptans salayanlarn bavurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yksekretim Kurulu ile Cambridge Uluslararas Vakf arasnda yaplan anlama erevesinde balatlan Mehmet Fuat Kprl Burs Program uyarnca, Cambrigde niversitesi'ne bavurup yksek lisans veya doktora akseptans salayan adaylarn eitim cretlerinde szl snavda baarl olduklar takdirde indirim yaplacaktr.

c) Almanya'daki niversitelerde doktora yapmak isteyen adaylarn, Alman Kltr Merkezi'nce yaplan Mittelstufe II kursunu baaryla tamamlamalar veya Alman Kltr Bakanl tarafndan yaplan KMK II snavnda baarl olduklarn belgelemeleri gereklidir. Ancak, adaylarn kabul belgesi iin bavurduklar niversitelerin yabanc dil puan ile ilgili koullarnn bunlarn zerinde olmas durumunda, adaylarn bu koullar salamalar zorunludur.

d) Fransa'daki niversitelerde doktora yapmak isteyen adaylarn, DALF snavnda baarl olmalar gerekmektedir.

e) Dier dillerin sz konusu olduu lkelere doktora eitimi iin gitmek isteyen adaylarn, ilgili lkedeki eitimi takip edebilecek dzeyde dil bilgisine sahip olduklarna dair bir belgeyi, ilgili lkelerin kltr merkezlerinden veya edeer kurulularndan getirmeleri gerekmektedir.

BAVURU N GEREKEN BELGELER

1. Bavuru formu
2. renim grd yksekretim kurumu retim yelerinden alnacak iki adet referans mektubu
3. Lisans not izelgesi (transkript)
4. Lisansst Eitim Snav (LES) puan (2001-Mays dnemi ve daha sonraki dnemlerde alnan LES puanlar geerlidir. Sz konusu snava ilk kez girecekler ile daha nce girdikleri snavdan 60 puann altnda alanlarn 11 Mays 2003 tarihinde yaplacak olan Lisansst Eitim Snav sonu belgesini 20 Haziran 2003 tarihine kadar ulatrmalar gerekmektedir. Bu snavdan 60 puann altnda alan adaylar baarsz saylacaklardr.) veya Uluslararas snav sonular (2001-Mays dnemi ve daha sonraki dnemlerde alnan GRE, GMAT, v.b.)
5. Yabanc dil belgesi (2001-Mays dnemi ve daha sonraki dnemlerde alnan TOEFL, IELTS, KMK II, v.b.)
6. Yksekretim Kurulu'nca yurtdnda uygun grlecek bir niversiteden doktora programna kabul edildiine dair kesin kabul belgesinin asl (Kabul belgesinde adayn kabul edildii program, dzeyi, varsa kabul edilme koullarnn ne olduu ve eitim creti aka bildirilmelidir. Mimarlk ve Gzel Sanatlar gibi baz alanlarda yurtdnda doktora program olmamas durumunda, deerlendirme retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulu tarafndan yaplr. Bu alanlarn ve University of Cambridge dnda yksek lisans yapmak iin akseptans salayanlarn bavurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. )
NOT:*Her program iin kesin kabul belgesi salanabilecek yurtd niversiteler konusunda Yksekretim Kurulu'nun nternetteki sayfasndan bilgi alnabilir (http://www.yok.gov.tr/yurtdisi_uni/lisansustu_universiteler.htm ). Bavuru ve referans formlar da ayn adresten veya niversite rektrlklerinden temin edilebilir.

Bavuru Formu iin tklayn.