Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
30/09/2020 00:40:00
Yazdır

T.C.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 g ün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille ÖğretimYapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

1

-

-

(a), (b)

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

-

Protez Malzemeleri ve

Yapay Organlar

-

1

-

(a), (c)

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

-

-

1

(a), (d)

Dilbilim

Dil Bilimi

-

-

1

(a), (e)

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b) Adayların mikroekonomi teorisi ve deneysel iktisat alanlarında uzmanlığı ve bu alanlarda yetkin akademik dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir.

(c) Adayların biyomalzeme ve doku mühendisliği konularında uzmanlaşmış olması ve kemik patolojileri uygulama alanlarında kullanılan malzemeler üzerine araştırmaları ve yayınları bulunması gerekmektedir.

(d) Adayların Modern dönem (19. - 20. Yüzyıl) Çin ve Orta Asya tarihi üzerine araştırmaları ve yayınları olması gerekmektedir.

(e) Adayların Sözdizim ve Biçimbilim arayüzü, doğal dil işleme ve anlam betimleme konularında araştırma deneyimine sahip olması gerekmektedir.

2 Yorum yapıldı
YORUMLAR