Düzce Üniversitesi 4/B'li sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı

31/07/2008 14:04:00
Yazdır

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştımma ve Uygulama Hastanesinde (Giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasna göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Calıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen
pozisyonlarda toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ (BRÜT ÜCRET, YTL) ÖĞRENİMİ ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 6 Lise: 1.119.- YTL Sa.l.k Meslek Liselerinin Hemsirelik programından mezun olmak. 2006 KPSSP94 puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde boş kalan kontenjanlar için Önlisans ve Lisans mezunlarının başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Hemşire 6 Önlisans: 1.237.- YTL Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik Programından mezun olmak. 2006 KPSSP93 puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde boş kalan kontenjanlar için Lise ve Lisans mezunlarının basvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Hemşire 6 Lisans : 1.303.- YTL Sağlık Yüksekokulların Hemşirelik Programından mezun olmak. 2006-2007 KPSSP3 puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde boş kalan kontenjanlar için Lise ve Önlisans mezunlarının başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Sağlık Teknikeri Radyoloji 3 Önlisans : 1.237.- YTL Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji Programından Sağlık Teknikeri olarak mezun olmak. 2006 KPSSP93 puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Acil Tıp Teknisyeni 3 Lise: 1.119.- YTL Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği programından mezun olmak. 2006 KPSSP94 puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Diyetisyen 1 Lisans: 1.303.-YTL Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. 2006 ve 2007 KPSSP3 puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.


* Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı- Düzeltme


Genel Şartlar,

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar haric olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa veya zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, ruşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılık hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgili bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6- Herhangi bir Sosyal Guvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7- 2006-2007 KPSS (B) gurubu sınavlarından Lise Mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans Mezunları icin KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

8- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün icinde (mesai saati bitimine kadar), Personel Daire Baskanlığına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Baskanlığınca onaylanmış) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

9- Aranılan nitelikler bölümünde belirlenen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.

İstenen Belgeler;

1- Bir adet dilekce

2- Özgecmiş

3- Lise, onlisans, lisans diplomas. (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış sureti)

4- 2006-2007 KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi

5- Nüfus cüzdan. fotokopisi

6- Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi

7- 2 adet fotoğraf

8- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkekler için)

9- Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sözleşme esnasında teslim edilecek)

10- İkametgah ilmuhaberi (sözleşme esnasında teslim edilecek)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

2006-2007 KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının bir (1) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren onbeş (15) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına sahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine muteakip sozleşme yapılacaktır.

Bu ilan 29,143 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?