İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak

İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak.
28/09/2020 00:35:00
Yazdır

İMRANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

53963 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 2 (İKİ) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÜNVANI

ADEDİ

SINIFI

EĞİTİM DURUMU

MÜHENDİS

1

TH

4 YILLIK İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUMU

MİMAR

1

TH

4 YILLIK MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU

Giriş Sınavı ve Tarihi:

Sözlü, mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;

Sözlü Sınav Tarihi: 15.10.2020 Sat:14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü Sınavda adayların mesleki,genel kültür,yetenek,kavrayış,ifade ve temsil kabiliyeti,davranış ve mesleğe uygunluğu,iş ve proje deneyimi gibi niteliklere sahip olup,olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başvuru Şartları:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen şartlan taşmak,

2- Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunlan bulunmamak.

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncıhk, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal resmi ihale ve ahm satımlara fesat kanştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Özel Şartlar:

1-Adaylann Araç Sürücü Belgesi olması (Enaz B sınıfı)

3- Adayların Proje Çizim tecrübesi olması,

4- Adayların Mesleki tecrübelerinin olması öncelikli şartlar olarak aranacaktır.

Başvuru Sekli:

Adayların 28/09/2020-09/10/2020 tarihleri arası saat 17.00'ye kadar İmranlı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

1 - Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli fotokopisi.

2- Kimlik fotokopisi.

3- 2 adet vesikalık resim.

4- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

5- Adli sicil belgesi.

6- Yerleşim yeri belgesi.

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 15/10/2020

Saat_______________________: 14:00

Yer: İmranlı Belediyesi Toplantı Salonu

İrtibat Telefonu: 0346 861 2007-18

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;