Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

21/09/2020 11:24:00
Yazdır

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://ozal.edu.tr/tr/personeladresinde mevcuttur.

GENEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - ALES'ten en az 70 puan almış olmak, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.

4 - Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartları aranır.

MUAFİYET

1 - Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanları kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. Fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.ozal.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar kısmında "Akademik Başvuru Formu"na tıklayarak erişebilirsiniz)

2 - Özgeçmiş.

3 - Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri (1 takım Noter/Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler) (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)

4 - Lisans transkript belgesinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.

5 - İki adet biyometrik fotoğraf.

6 - ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi. 7 - Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği).

8 - Askerlik Belgesi (e-Devlet çıktısı)

9-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10 - Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK'dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge

11 - Ön ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

12 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilir.

13 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlerimize ulaşmış olması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

15 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi 19.09.2020 Sınav Tarihi 16.10.2020
Son Başvuru Tarihi 03.10.2020 Sonuç Açıklama Tarihi 23.10.2020
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 09.10.2020 Nihai Sonuçların İlan edileceği internet sitesi www.ozal.edu.tr
3 Yorum yapıldı
YORUMLAR