Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
21/09/2020 00:51:00
Yazdır

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ:

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 08.10.2020

Giriş Sınavı Tarihi : 12.10.2020

Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih : 14.10.2020

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gsu.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-Mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)

-Tezli yüksek lisans diploması

-Lisans Not Transkripti

-Özgeçmiş

-Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi

-Yabancı dil belgesi

-İki adet fotoğraf

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES'den en az 70 puan almış olmak,

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecek öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna yapılacak başvurularda İngilizce veya Fransızca dillerinden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,

Yabancı Diller Yüksekokulunun öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar için merkezi sınav şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Adaylar ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349, İSTANBUL

İlan olunur. 7413/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.