Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
24/09/2020 00:37:00
Yazdır

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; "Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)" alınacaktır.

Genel Şartlar:

1- Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

3- Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

4- Öğretim Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 31'inci maddesine göre yapılacaktır.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

Başvuruda istenilen Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi (https://personel.sivas.edu.tr 'den temin edilebilir)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Lisansüstü öğrenci ya da doktora öğrencisi olduğuna dair belge

9) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

10) Fotoğraf (3 Adet)

Açıklamalar:

1) "Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)" başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır.

2) Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.

3) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

4) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez/SİVAS

5) İlan bilgileri Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin http://www.sivas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat

mahiyetindedir. 7333/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.