Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
19/09/2020 00:10:00
Yazdır

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 6. Sıra numaralı Besni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Kullanımı Bölümü Bilgi Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) özel şartları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

Besni Meslek

Yüksekokulu

Bilgisayar

Kullanımı

Bilgi Yönetimi

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

6

1

Besni Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

İşletme Fakültesi mezunu olmak.

İnternet Bilişim Teknolojileri Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Uzaktan Eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu ( https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar adresinde mevcuttur.)

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4- Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri.

5- Lisans/Lisansüstü Transkript Belgelerinin fotokopileri.

6- Yabancı ülkelerin yükseköğretim kuramlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.

7- Ales Sınav Sonuç Belgesi.

8- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulları Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)

9- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)

10- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

11- Adli sicil kaydı belgesi

12- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

13- Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar getireceklerdir)

Başvuru Şekli

Sonuçların ilan edileceği internet Adresi: https://adiyaman.edu.tr/#

NOT: Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilecek olup iki veya daha fazla kadroya yapılan başvurular, son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular ve istenen evrakları eksik olarak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

UNVAN ŞARTLARI

1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;