İş Müfettişi Yardımcılığı Sınav İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, açık bulunan 80 (30 Sosyal, 50 Teknik) adet İş Müfettişi Yardımcılığı kadrolarına, Ankara?da yapılacak sınavla İş Müfettişi Yardımcısı alacaktır
16/07/2008 09:48:00
Yazdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından :

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı?nda açık bulunan 80 (30 Sosyal, 50 Teknik) adet İş Müfettişi Yardımcılığı kadrolarına, Ankara?da yapılacak sınavla İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılma şartları;

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

B) Kamu Personeli Seçme Sınavı 2007 ve 2008 (KPSS 2007-2008 ) sınavlarından birine katılmış ve İşin Yürütümüyle ilgili Teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-46 puan türünden en az 80 puan, İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-13 puan türünden en az 80 puan almış olmak,

(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı (120 Sosyal, 200 Teknik) sayıda adaya sınava giriş belgesi gönderilerek sınava davet edilecektir. Ancak, sınava davet edilecek son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylarda sınava çağırılacaktır).

C) İşin Yürütümüyle ilgili Teftiş görevine alınacaklar için; Hukuk, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakülteleri ile bunların dengi yerli ve yabancı Fakülte veya Yüksek Okullardan birinden mezun olmak,

İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili Teftiş görevine alınacaklar için; Tıp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji, Metalurji, İnşaat, Elektronik, Makine, Kimya, Endüstri, Fizik, Bilgisayar, Tekstil, Petrol, Uçak, Gemi, Çevre yüksek mühendisi veya mühendisi ile bunların dengi yerli ve yabancı Fakülte veya Yüksek Okullardan birinden mezun olmak,

D) Sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemek,

E) Kasıtlı olmayan suçlar dışında özgürlüğü bağlayıcı bir cezayla hükümlü olmamak,

F) Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden Müfettişliğe engel durumu bulunmamak,

G) Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birincisi gününde otuz yaşını doldurmamış bulunmak (askerliğini yapanlar için askerlikte geçen süre eklenir),

H) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

İ) Bu sınava ikiden fazla girmemiş olmak.

Başvurular 04.08.2008 günü başlayacak, 19.08.2008 günü çalışma saati bitiminde sona erecektir.

Sınava girecek adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat başvuracaklardır. (Bizzat başvuru dışında hiçbir başvuru şekli dikkate alınmayacaktır).

Yazılı sınav 31.08.2008 tarihinde Ankara?da yapılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren sınav giriş belgesi, sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta ile gönderilecektir.

Adaylar alacakları ?Sınav Giriş Belgesi? ile birlikte kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi) göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nın giriş katında, www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, ayrıca yazılı sınav sonucu ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih adaylara posta ile bildirilecektir.

Başvuru koşulları, sınav konuları ve detaylı bilgiyi içeren broşür ile başvuru formu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı?ndan ve www.itkb.gov.tr veya www.csgb.gov.tr internet adreslerinden edinilebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA

Bu ilan 147,979 defa okundu. 126 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?