Sayıştay Denetçi Yardımcısı Alım İlanı

Sayıştay Başkanlığınca belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından atama yapılması planlanan 60 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır.
14/07/2008 18:31:00
Yazdır

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN

DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR

1- Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından atama yapılması planlanan 60 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sınava katılacakların:

a) Devlet Memurları Kanunun değişik 48. maddesinde gösterilen genel nitelikleri taşımaları,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onanmış yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmaları,

c) Giriş sınavının başlayacağı 19 Ekim 2008 tarihinde 31 yaşından gün almamış olmaları, ( 19 Ekim 1978 ve daha sonraki doğumlular)

Şarttır.

2- Yukarıdaki şartları haiz isteklilerin:

a) Eleme sınavına girecek olan adaylar başvuru ücretini; T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C.Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C.Ziraat Bankasının internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına KDV dahil 50 YTL yatıracaklar ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunu, (Başvuru sırasında sınav ilanındaki başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar, ücret gerektirmediği halde para yatıran adaylar ile başvurusu geçerli olup sınava girmeyen adayların sınav ücreti iade edilmeyecektir)

b) Sayıştay?dan temin edecekleri ÖSYM kayıt kartını, (Posta ile müracaat edenlerin ÖSYM kayıt kartı sınav bürosunca doldurulacaktır.)

c) Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı örneğini,

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterden onaylı örneğini,

e) İkametgah bildirimini,

f) Kendi el yazıları ile yazılmış öz geçmişlerini,

g) 3 adet vesikalık fotoğraflarını, (son 6 ay içinde çekilmiş, baş açık)

h) Savcılıktan alınacak iyi hal kağıdını,

ı) Yurdun her tarafında ve her mevsimde gezici olarak görev yapmalarına engel bir hastalık veya sakatlıkları olmadığına ilişkin bütün klinik muayene sonuçlarını ayrı ayrı gösterir şekilde tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunu,

j) Askerlik durumuna ilişkin belgeyi,

Sayıştay?dan veya http://www.sayistay.gov. tr web - sitesinden temin edecekleri iş isteme formu ekinde en geç 22 Ağustos 2008 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına vermeleri veya bu tarihte Sayıştay?da bulunacak şekilde taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Bu belgelerden sağlık kurulu raporu ile savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı ve askerlik durumuna ilişkin belge sözlü sınavlar başlayıncaya kadar da ibraz edilebilir.

Sınav sonuçlarının ilanından itibaren adayların üç ay içinde talep etmeleri halinde belgeleri iade edilecektir.

3- Eleme sınavı Ankara?da 19 Ekim 2008 Pazar günü 9.30?da ÖSYM tarafından test yöntemi ile yapılacaktır.

Sınava girecek her aday adayı için, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren bir Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine ÖSYM tarafından postalanacaktır.

4- Eleme Sınavında aday adaylarına Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi, Alan Bilgisi Testi ve Yabancı Dil Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi % 30, Alan Bilgisi Testi % 50 Yabancı Dil Bilgisi Testi % 20 oranında değerlendirilmeye dahil edilerek ağırlıklı puan hesaplanacaktır. Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarı sırasına konularak atama yapılması planlanan kadro sayısının (60) üç katı (180) kadar aday adayı bu sınavda başarılı sayılacak ve yazılı sınava katılma hakkını kazanmış olacaktır.

5- Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon ,Ticaret Hukuku ve Muhasebe alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır.

6- Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alan ile sınava girecekleri yabancı dili ( Almanca, Fransızca, İngilizce) iş isteme formunda belirteceklerdir.

7- Eleme ve yazılı sınav sonuçları aday adaylarının adresine ÖSYM tarafından gönderilecektir.

Eleme sınavını kazananların Sınav Sonuç Belgelerinde yazılı sınavların tarihleri, yerleri ve saatleri belirtilmiş olacaktır.

8- Yazılı Sınavı kazananlar sözlü sınava katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

9- Eleme ve yazılı sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların adaylara postalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde ÖSYM?ye yazılı olarak yapılacaktır.

10- Sayıştay giriş sınavının yazılı veya sözlüsüne iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler.

11- Sınavlarla ilgili tereddüt edilen konular hakkında Sayıştay Başkanlığından (http://www.sayistay.gov.tr web-sitesinden) bilgi alınabilir.

12- Aday adaylarının sınavın başlama saatinden 30 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşunkalem ve silgi bulundurmaları, yanlarında cep telefonu bulundurmamaları gerekmektedir.


Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı Başvuru Formu (Word) (Pdf)

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı Hakkında Açıklama (Word)

Bu ilan 125,577 defa okundu. 74 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?