Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alacak

10/08/2020 17:41:00
Yazdır

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK.

Yayınlanma Tarihi: 10.08.2020

Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı Son Başvuru Tarihi 14.08.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

A) GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

7. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması,

8. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. İlköğretim veya dengi okul mezunu olmak,

2. En az 5 yıllık B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,

3. Profesyonel Sürüş Teknikleri (Defansif, İleri Sürüş, VIP Teknikleri ve Anti-Terör Sürüş Teknikleri) Eğitimi almış olmak,

4. Güvenli ve Emniyetli Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,

5. Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,

6. Defansif ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,

7.Temel İlkyardım Eğitimi almış olmak,

8.Temel Yangın Eğitimi almış olmak,

9. Makam şoförlüğünde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak (SGK 4a Hizmet Dökümü ile Belgelemek),

10.Konya merkez ilçelerde (Karatay,Meram,Selçuklu) ikamet ediyor olmak.

C-İSTENEN BELGELER

1. İlköğretim Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi,

2. Sürücü Belgesinin aslı ve fotokopisi,

3. Profesyonel Sürüş Teknikleri (Defansif, İleri Sürüş, VIP Teknikleri ve Anti-Terör Sürüş Teknikleri) Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi,

4. Güvenli ve Emniyetli Sürüş Teknikleri Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi,

5. Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi,

6. Defansif ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi,

7. Temel İlkyardım Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi,

8. Temel Yangın Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi,

9. Konya merkez ilçelerde (Karatay,Meram,Selçuklu) ikamet ediyor olmak ve Belgelemek,

10. Kimlik Kartı /Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

11. Askerlik Durum Belgesi,

12. SGK Hizmet Dökümü Belgesi,

13. Adli Sicil Kaydı Belgesi,

14. Aile Hekimliği veya hastaneden alınacak Sağlık Raporu Belgesi.

D) SÜREKLİ İŞÇİ ALIM SÜRECİ

İlk Başvuru Tarihi: 10.08.2020

Son Başvuru Tarihi:14.08.2020

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar yukarıdaki tarihler arasında Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuru yapabilirler.

E) DİĞER HUSUSLAR

1. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir.

2. Başvuru yapan tüm adaylar istenilen belgelerin tamamını 20 Ağustos 2020 tarihinde saat:17.00 kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası (Konevi Mahallesi. Millet Caddesi. No:14/5 Meram/KONYA) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi Özlük Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3.İŞKUR tarafından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilen aday listeleri (kuraya katılacak olanların listesi) www.konya.bel.tr resmi internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylara ve kura sonucunda sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

4. Kura çekimi, Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası (Konevi Mahallesi. Millet Caddesi. No:14/5 Meram/KONYA ) 24 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat:14.30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sözlü/uygulamalı sınav tarihi, saati ve yeri Konya Büyükşehir Belediyesi (www.konya.bel.tr) resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

5. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır.

1 Yorum yapıldı
YORUMLAR