Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

07/08/2020 18:05:00
Yazdır

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu'nun 02.11.2019 tarihli ve 2019/09-01 nolu kararı uyarınca; "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

Genel Şartlar:

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

3) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

4) Nihai Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notu ilgili yönetmelik ile 22.01.2020 tarihli ve 2020/01-02 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı gereği Yükseköğretim Kurulu'nun 4'lük ve 5'lik sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği tablosuna göre değerlendirilecektir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi (https://personel.sivas.edu.tr'den temin edilebilir)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Lisansüstü öğrenci ya da doktora öğrencisi olduğuna dair belge

9) Askerlik Durum Belgesi

10) Fotoğraf (3 Adet)

Açıklamalar:

1) "Araştırma Görevlisi" başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten 15 gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır.

2) Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.

3) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

4) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez/SİVAS

5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin http: //www .sivas .edu.tradresinden ulaşılabilir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.