Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
29/07/2020 00:40:00
Yazdır

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alınacaktır. Kadroya başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları, Yönetmelik'teki genel ve özel koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları gerekmektedir.

KADROLARA BAŞVURULAR

Adayların, 29.07.2020 - 12.08.2020 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

Adaylar dilekçeleri ekine;

-Lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript,

-Uzmanlık Belgesi,

-İlan özel şartında belirtilen çalışma ve deneyime ilişkin belge

-Özgeçmiş, Kimlik fotokopisi,

-1 adet fotoğraf ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

(Söz konusu belgelerin fotokopileri ya da çıktıları yeterlidir.) Dilekçe örneğine http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar alanından ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

2- Sonuçlar https://tip.trakya.edu.tr/ internet adresinde yayınlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.