Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
16/07/2020 00:29:00
Yazdır

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fakülteleri, Enstitüsü ve Yüksekokulunda açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıkları, Enstitü veya Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları duyurulur.

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b) Adayların yeni Türk edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında çalışmaları olması gerekmektedir.

(c) Adayların aritmetik geometri temelinde hiperbolik çokkatlılar, Maass formlar ve modüler yöntemler konularında uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(d) Adayların matematiksel eniyileme, çizge kuramı ve uygulamaları, hesaplama karmaşıklığı alanlarında uzmanlığı ve uluslararası yayınları olması gerekmektedir.

(e) Adayların online eğitim yazılımlarının ve oyun temelli öğrenme ortamlarının tasarlanması (tercihen 3D) konusunda yayınlarının olması gerekmektedir.

(f) Adayların kimya eğitiminde kavramsal anlama, çoklu gösterimler ve üstbilişsel farkındalık konularında yayınlar yapmış olması gerekmektedir.

(g) Adayların sınır çalışmaları üzerine uzmanlaşmış olması, hem II. Meşrutiyet, hem de Erken Cumhuriyet dönemleri üzerine saygın uluslararası dergilerde yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(h) Adayların kültür turizmi, kültürel miras yönetimi, sürdürülebilir turizm ve destinasyon yönetimi konularında akademik çalışma ve uluslararası kabul görmüş bilimsel dergilerde yayınlarının bulunması gerekmektedir.

5256/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.