Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
14/07/2020 04:48:00
Yazdır

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına akademik personel alınacaktır. (Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler:

- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan birimi, Anabilim Dalı ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.)

- Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdanı sureti

- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerinde çekilmiş olması)

- ALES belgesi

- Yabancı dil belgesi

- Lisans/Yüksek lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi (Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)

- Lisans/Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

- Tecrübe durumunu gösterir belge (Resmi Kurum Onaylı Belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacaktır.)

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet takip programlarında (HİTAP) alınan hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

- Bilimsel çalışmalarını kapsayan Dosya(Varsa)

- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecekler.

- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

NOTLAR

- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir.

- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

- Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- İdarenin uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 14.07.2020

SON BAŞVURU TARİHİ : 28.07.2020

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 10.08.2020

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 17.08.2020

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 21.08.2020

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ : https://pdb.marmara.edu.tr/

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?