Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
10/07/2020 02:59:00
Yazdır

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48. Maddesindeki genel şartları ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergesinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen şartları sağlamaları gerekir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL veya YDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekmektedir.

4) Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

B) İSTENEN BELGELER

a) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;

1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı fotokopileri, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içeren dört (4) adet taşınır bellek veya CD.

b) Doçentlik Kadroları İçin;

1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınları içerecek)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içeren dört (4) adet taşınır bellek veya CD.

c) Profesör Kadroları İçin;

1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınları içerecek)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içeren altı (6) adet taşınır bellek veya CD.

C) GENEL AÇIKLAMALAR

1) Adaylar, başvuru Dilekçesinde (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734), duyuru ilan numarasını mutlaka yazıp, dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde görev yapmakta olan adaylar hariçtir).

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul/YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

6) Adalet Bakanlığından alınacak güncel (başvuru döneminde alınmış olmalı) adli sicil belgesi de başvuru belgelerine eklenmelidir.

7) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

8) Onaylı istenen belgelerin kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması veya barkotlu/karekodlu E-devlet çıktısı olması gerekir.

9) Gerekli görülmesi halinde her aşamada ilanda değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

10) Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (Saat 17:00'de) biter. Süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmez. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmaz ve bundan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

11) Başvurular, şahsen veya posta ile Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Fatih Kampusu, Söğütlü Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 61335, Akçaabat, Trabzon) yapılır.

12) Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?