Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
10/07/2020 02:58:00
Yazdır

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

07.07.2020 tarih ve 31178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıda belirtilen kadro ilanımız iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

PROFESÖR

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ad.

Der.

İlan Şartı

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

1

1

Dilbilim ve anlambilim konularında, Yurtdışı Türk Topluluklarının Dili, Tehlikedeki Türk Dilleri üzerine çalışmaları olmak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve "Öğrelim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönelmciik"in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak şarttır.

2- ALES'tcn en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan hu puan muadili bir puan almış olmak. Yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

MUAFİYET

(I) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2> Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 net maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: Başvurular; ilanda belirtilen başvuru adreslerine ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, istenen belgelerde eksiklik, onaylı istenen belgelerin onaysız olması durumlarında başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

1. öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)

2. ALES Belgesi

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu başvuruları hariç)

4. özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (lisans, tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi) <().<2ı.(3ı

7. Lisans Transkripti,4>

8. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü. Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi, ıslak imzalı ya da aslı gibidir onaylı)

9. Askerlik Belgesi

AÇIKLAMALAR:

Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında "E-Devlet" çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

Başvurularda istenilen belgelerin fotokopilerinin ('e-devlet'ten alınan belgeler hariç) Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

<4> Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde 4'lük/5'lik not ortalaması bulunanlar eşdeğerliliği yönetmelik uyarınca yapılmaktadır.

Sınav Takvimi:

Başvuru başlangıç tarihi

07.07.2020

Giriş sınavı tarihi

10.08.2020

Son başvuru tarihi

21.07.2020

Nihai değerlendirme tarihi

13.08.2020

ön değerlendirme açıklama tarihi

05.08.2020

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi

www.pau.edu.tr

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?