Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
07/07/2020 01:42:00
Yazdır

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

03.07.2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim görevlisi alım ilanımızın aşağıdaki tabloda belirtilen kadrosu iptal edilmiştir.

ilanen duyurulur.

Birimi

Bölümü

A.B.D.

/ PR.

Unvanı

Derece

Kadro

Sayısı

Nitelikler

Rektörlük

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

-

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

6

1

Radyo, Televizyon ve Sinema lisans mezunu olmak. Sinema/Radyo Televizyon ve Sinema/Sinema ve Televizyon alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 50/d maddesi, 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular ilanda belirtilen birime şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin web (https://www.alanya.edu.tr) adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Başlangıç Tarihi

03.07.2020

Giriş Sınavı Tarihi

23.07.2020

Son Başvuru Tarihi

17.07.2020

Sonuç Açıklama Tarihi

28.07.2020

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi

21.07.2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://www.alanya.edu.tr/

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

3- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir.

5- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.

6- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.

7- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

8- Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

9- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu) eksiksiz doldurulmalıdır.

2- Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

5- ALES Belgesi

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)

7- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik Belgesinin) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir.)

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği.

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi.

10- Alanında Onaylı iş Tecrübe Belgesi (SGK Belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

11- HİTAP Hizmet Dökümü (Halen bir kurumda çalışanlar ile çalışıp ayrılmış olanlar için)

12- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge)

13- Adli sicil kaydı olmadığına dair e-Devlet üzerinden alınan belge

14- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair onaylı belge (Araştırma Görevlileri için)

AÇIKLAMALAR:

1- Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında e-Devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

2- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge ibrazı gerekmektedir.

3- E-Devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak mühürlenip onaylanması veya Noter onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

4- Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu verilecek transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

5- Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

6- Adaylar ilanlarda, belirtilen kadro derecesinin atanma şartını taşıması gerekmektedir.

7- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

8- Üniversitemiz sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.