Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
03/06/2020 02:42:00
Yazdır

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2 - ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanı almış olmak.

4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

5 - Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2 - Meslek Yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1 - Dilekçe (iki adet olacak) (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız takdirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)

2 - Özgeçmiş(herhangi bir formatta)

3 - Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4 - Merkezi sınav (ALES) sonuç belgesi.(Sonuç Açıklanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir)

5 - Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.

6 - Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta-Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Yan Dal Uzmanlık) belgelerinin fotokopisi(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin, atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)

7 - Lisans Transkript belgesinin aslı veya fotokopisi(atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)

8 - Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.

9 - Deneyime ilişkin belge.(Tecrübe/Deneyim şartı olan kadrolar içindir. Hizmet Belgesi ya da sigorta dökümü ile birlikte)

10 - Onaylı Hizmet Belgesi.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak ya da elektronik imzalı belge)

11 - Adli sicil kaydı. (E-devletten alınan kare kodlu belgeler geçerlidir)

AÇIKLAMALAR

1 - Başvurular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Meşelik Kampüsü Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 26040 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda başvurular bir sonraki mesai günü, mesai bitimine kadar yapılabilir.

2 - Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3 - İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5 - Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 03.06.2020

Son Başvuru Tarihi : 18.06.2020(Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 26.06.2020

Giriş Sınavı Tarihi : 01.07.2020

Giriş Sınav Saati ve Yeri : Ön Değerlendirme Sonuç Listesinde Belirtilecektir.

Sonuç Açıklama Tarihi : 09.07.2020

Sonuçların ilan Edileceği İnternet Adresi : https://personel.ogu.edu.tr

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

Birim

Bölüm

Anabilim

Dalı

Unvanı

Kadro

Adedi

Kadro

Derecesi

ALES

Puan

Türü

Yabancı

Dil

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Nöroşirurji

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

1

1

Sayısal

70

50

Chiari malformasyon konusunda çalışması olmak ve DSA konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi

Tıp Bilimleri

Patoloji

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

1

1

Sayısal

70

50

Meme kanserinde tümör depozitleri konusunda çalışmalara sahip olmak.

Rektörlük

-

-

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

2

1

Sayısal

70

50

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.) Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla Java veya .Net programlama dillerini kullanarak en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2019 tarihli yürütme kurulu kararı gereğince, yapılacak başvurularda dikkate alınacak ALES puan türlerinin üniversitelerce belirlenmesi gerektiğinden tabloda belirtilen puan türleri esas alınacaktır.

3808/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.