Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

23/05/2020 16:43:00
Yazdır

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir..

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.)

Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Ebelik Ebelik Dr. Öğretim Üyesi 3 1

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında
doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Ebelik Ebelik Dr. Öğretim Üyesi 4 1

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında
doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bil.
Fakültesi
Dekanlığı
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi 4 1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bil.
Fakültesi
Dekanlığı
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi 5 1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.