Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

23/05/2020 16:40:00
Yazdır

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD /flash bellek ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ortodonti Profesör 1 Ortodontide konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile ilgili çalışmaları olmak.
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 Çeşitli oral lezyonların kriyocerrahi ile tedavisi konusunda çalışmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Yakınçağ Tarihi Profesör 1 Yakınçağ Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. İç isyanlar, askeri tarih ve terör hareketleri tarihi konularında çalışmaları olmak.
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Ceza sosyolojisi, suç sosyolojisi, ceza adaleti konularında çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik Tasarımı Doçent 1 Grafikte sanatta yeterlik yapmış, Tasarım alanında
doçentliğini almış olmak. Çizgi roman ve grafik tasarım ilişkisi konusunda çalışmış olmak.
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Film Tasarımında doktora yapmış olmak. Görüntü Yönetmenliği alanında akademik ve uygulamalı deneyime sahip olmak.
Resim Doktor Öğretim Üyesi 1 Türk Resim Sanatında Dışavurumculuk, Postmodern Sanat ve Görsel Sanatlar Eğitimi üzerine çalışması olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
Sayısal Yöntemler (*) Doçent 1 Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış
olmak. Kalite yönetiminde veri analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
Yönetim ve Organizasyon (*) Doçent 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Liderlik ve kişilik konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Radyoloji Doçent 1 Abdominal Radyoloji konusunda deneyimli olmak ve Lipodistrofi konusunda çalışmaları olmak.
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Otoloji, koklear implantasyon ve odyoloji alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.
Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 Geniş vaka serilerinde hayvanlar ile ilişkili yaralanmalar ile ilgili çalışması olmak ve eğiticinin eğitimi sertifikasına sahip olmak.
İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Doçent 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Sağlık kurumlarında hizmet kalitesi, iş sağlığı ve güvenliği ile sağlıkta şiddet konularında akademik
çalışmaları olmak.
SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Uluslararası Ticaret Profesör 1 Bölgesel çalışmalar alanında doçentliğini almış olmak. Orta Doğu ve Orta Asya ülke ekonomileri hakkında çalışmaları olmak.
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Prevantif Onkoloji Profesör 1 Deri neoplazmları hakkında immünhistokimyasal çalışmaları olmak.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.