Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
28/05/2020 02:51:00
Yazdır

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin 22/05/2020 tarih ve 31134 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak

yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanı, Diğer Sağlık Personeli unvanında aşağıdaki şekilde

düzeltme yapılmıştır.

Nitelik Kod

Unvanı

KPSS

Puan Türü

Kadro

Sayısı

Aranılan Nitelikler

DSG02

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

KPSS (P3)

2

Odyoloji Lisans Programından mezun olmak.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların;

1. Başvuru Formu *

2. Akademik Değerlendirme Belgesi **

3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4. Profesör kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

5. Doçent kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

İlgililere duyurulur.

2 Yorum yapıldı
YORUMLAR