Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak.
20/05/2020 01:00:00
Yazdır

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz

olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek (belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi, mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen hükümleri kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

B.1 SİBER GÜVENLİK UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) Siber güvenlik uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Linux ve Microsoft Server ailesi işletim sistemlerine hakim olmak, (Active Directory,

DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB, vb)

g) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak, h) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak k)Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

n) Tercihen Adli Bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,

o) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

p) Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security

Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

B.2 AĞ UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

a) Ağ uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak,

b) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),

Sanal Özel Ağ (VPN) konularında tasarım, erişim güvenliği, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, kablosuz ağ erişim kontrol sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) TCP/IP, DNS, DHCP, AD, LDAP, NAC, Radius, IEEE 802.1x, NAT, QoS, VPN,

SSL-VPN ve

Firewall yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

f) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

h) En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak

i) TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

j) Kurumsal log yönetimi (SIEM) ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

k) Penetrasyon/Sızma Testi ve Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları

konusunda bilgi sahibi olmak

m) Düzenli dokümantasyon ve raporlama yapabilmek.

n) Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya eş düzey profesyonel

seviye ağ yönetim sertifikasına sahip olmak. (CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud)

B.3 SİSTEM UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 4 Katına Kadar)

a) Sistem uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak,

b) Microsoft ve Linux sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe

sahibi olmak,

c) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma teknolojileri konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak

d) Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

e) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Windows ve Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

h) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

i) AD, DNS, DHCP, Proxy, FTP, RDP, NPS/Open Radius, IIS/Apache/Nginx ,

Oracle/MSSQL/PostgreSQL/MySQL kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) LAN, WLAN, VPN ve SSL-VPN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Kurumsal log yönetimi (SIEM) ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

l) Penetrasyon/Sızma Testi ve Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, m)

Firewall konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmak, n) Düzenli dokümantasyon ve raporlama yapabilmek.

o) Tercihen En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft

Certified Solutions

Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak,

p) Tercihen En az VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.

q) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified

Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular, 20 Mayıs - 5 Haziran 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında

(www.ktun.edu.tr) yayımlanan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 5 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar "Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1, 42150, Selçuklu/KONYA" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta/kargo ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

b) Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvurabileceklerdir. Aynı anda birden fazla pozisyona yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

d) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Ek-1), b) Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek-2),

c) Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi, d) E-devletten alınacak adli sicil kaydı,

e) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

g) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgeleri (mezun belgesi almakta sorun yaşayanlar lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir),

h) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, (E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

i) Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge, j)Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir) (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

k) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (onaylı transkript, sertifika benzeri belgeler),

l) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak yer bir pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

b) Başarı listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağırılacaktır.

c) Sınava çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı yazılı sınava davet edilecektir.

d) Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 11 Haziran 2020 tarihinde www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı şekilde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

d) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar 23-24 Haziran 2020 tarihlerinde "Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu-C Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1, 42150, Selçuklu/KONYA" adresinde yapılacaktır.

e) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.

f) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre her bir pozisyon için asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

6. SINAVIN SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 3 (üç)'tür.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak

www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde

postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Yazılı ve sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bu kişilerin sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

a) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının, ilanda Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları (2 katına,3 katına, 4 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak

brüt tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme

yapmaya yetkilidir.

POZİSYON

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı

SİBER GÜVENLİK UZMANI

2 katına kadar

AĞ UZMANI

3 katına kadar

SİSTEM UZMANI

4 katına kadar

b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

3550/1-1

1 Yorum yapıldı
YORUMLAR