Halkbankası Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi alım ilanı

Halk Bankası Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere; Uzman Yardımcıları, Servis Görevlileri ve Banko Görevlileri alınacaktır. Sınav 19 Temmuz 2008 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav ücreti 30 YTL'dir.
24/05/2008 13:39:00
Yazdır

Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi başvuru formu için tıklayınız..

T. HALK BANKASI A.Ş.
UZMAN YARDIMCISI, SERVİS GÖREVLİSİ VE
BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere; Uzman Yardımcıları, Servis Görevlileri ve Banko Görevlileri alınacaktır.

Sınava Katılma Koşulları

Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi giriş sınavına katılabilmek için;
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. 6 aydan fazla hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,

3.1. Uzman Yardımcıları için;
· Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
· 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.

3.2. Servis Görevlileri için;
· Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
· 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.

3.3. Banko Görevlileri için;
· En az lise veya dengi okul mezunu olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
· 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak.

4. Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olduğunu belgelemek, (Sağlık raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)

5. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya sınav tarihinde en az 1 yıl erteletmiş olduğunu belgelemek,

6. Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak, gerekmektedir. Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.

Başvuru Şekli ve Süresi

19 Temmuz 2008 Cumartesi günü yapılacak olan Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 30.- YTL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 20.05.2008 Salı günü saat 10:00?dan 04.06.2008 Çarşamba günü saat 17:00?ye kadar T. Halk Bankası Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, ev ve cep telefonu ile adres bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve havale kabul edilmeyecektir.

Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını Bankamızın (www.halkbank.com.tr) internet sitesinde yer alan ?Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu?nun doldurarak yazıcıdan pdf formatında alınacak beyan formunun imzalanması ve imzalanan bu formla birlikte, 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve katkı bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun Anadolu Üniversitesi BAUM Sınav Hizmetleri Yunus Emre Kampusü 26470 Eskişehir adresine gönderilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.

Noksan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu hususun ilgiliye bildirilmesi ve noksan gönderilen belgelerin iade edilmesi yazılı sınav sonrasında yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ise kabul edilmeyecektir.

?Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu?nun doldurularak elektronik ortamda onaylanması sonucunda, transferin gerçekleşip gerçekleşmediği adayın e-mail adresine bilgi mesajı olarak düşecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecektir.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

Adaylar internet üzerinden başvuru formunu doldururken, çalışmak istediği il bölümünde sadece tek tercih yapabileceklerdir. Hem Uzman Yardımcılığı hem de Servis Görevliliği?ne başvuracak adaylar, her pozisyon için ayrı ayrı il tercih edebileceklerdir. Mülakata çağrılanlardan başarılı olanlar, sadece tercih ettikleri ilde yerleştirilmeyi baştan kabul etmiş sayılacaklardır.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 19.07.2008 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren ?Sınav Giriş Belgesi?ni; 11 Temmuz 2008 gününden itibaren, Anadolu Üniversitesi?nin http://halkbank.anadolu.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek, yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Adaylar sınava girebilmek için http://halkbank.anadolu.edu.tr internet adresinden alacakları ?Sınav Giriş Belgesi? ile birlikte, resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınav Şekli ve Konuları
Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Yazılı sınavlara ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Uzman Yardımcısı:
Uzman Yardımcısı Yazılı Sınav Tarihi: 19 Temmuz 2008, CUMARTESİ
Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon.

Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)
Oturum Sayısı: Tek oturum
Soru Sayısı: 120
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca
Soru Dağılımları:

Servis Görevlisi:
Servis Görevlisi Yazılı Sınav Tarihi: 19 Temmuz 2008, CUMARTESİ
Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon.
Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)
Oturum Sayısı: Tek oturum
Soru Sayısı: 120
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca
Soru Dağılımları:

Banko Görevlisi:
Banko Görevlisi Yazılı Sınav Tarihi: 19 Temmuz 2008, CUMARTESİ
Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon.
Sınavın Süresi: 2,5 Saat (150 dakika)
Oturum Sayısı: Tek oturum
Soru Sayısı: 100


Değerlendirme
Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki doğru cevap sayısı adayın testten aldığı ham puanını oluşturacaktır.

Sınav sonuçları; tercihte bulunulan il ve unvan bazında ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve belirlenen kontenjanın üç katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar), 60 puan ve üzerinde olmak koşuluyla, mülakata çağrılacaktır.

Mülakat Yeri ve Tarihi
Yazılı sınav sonuçları, Bankamızın www.halkbank.com.tr adresinde ilan edilecektir. Başarılı olan adaylara mülakatların tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Mülakata çağrılan adayların, mülakata gelirken yanlarında;
1- Diplomanın aslı ve fotokopisi ya da noter veya ilgili öğretim kurumu tarafından onaylanmış örneği,
2- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı ve fotokopisi veya noter onaylı örneği,
3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, adayın net ve açık olarak tanınmasını sağlayacak 2 adet vesikalık fotoğraf,
4- Sabıka kaydı,
5- Askerliğini yaptığına veya en az 1 yıl ertelettiğine ilişkin belge, getirmeleri gerekmektedir.

Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi başvuru formu için tıklayınız..

1,061 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?