Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak.
06/04/2020 01:46:00
Yazdır

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre, 2018 KPSS (B) grubu, puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır.

Ayrıca ilanın detaylarına www.gantep.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

NİTELİK

KODU

UNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

H01

Hemşire

78

- Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

H02

Hemşire

1

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak ve 1.5 yıl Organ Nakli hemşiresi olarak

Ameliyathanede çalışmış olmak.

H03

Hemşire

1

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak ve 2 yıl ameliyathane tecrübesi olup Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Sertifikasına Sahip olmak.

L01

Laborant

1

- Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla Üniversite Hastanelerinde en az 15 yıl çalışmış olmak.

S01

Sağlık

Teknikeri

1

- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DS01

Diğer Sağlık Personeli

1

- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DS02

Diğer Sağlık Personeli

1

- Diş Protez veya Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

RT01

Röntgen

Teknisyeni

1

- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla Diş Hekimliği alanında BT Bilgisayarlı Tomografi ve Tıbbi Görüntüleme Cihazlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz "basvuru.gantep.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır.

Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar öncelikle "basvuru.gantep.edu.tr" adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

2888/1-1

14 Yorum yapıldı
YORUMLAR