Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
06/04/2020 01:43:00
Yazdır

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 saydı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nİn ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

t- Profesör kadrosuna başvuracak adayların: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nill'us cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takımı elektronik ortamda. I takımı ise basılı olmak üzere toplam 7 lakım dosya ile birlikle şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır,)

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, I takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

2- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir..

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.)

Birimi

Bölilmü

Program/ABD

Unvanı

Der,

Adet

Açıklama

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçent unvanını almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Hemşirelik

Hemşirelik

Dr.Öğreti m

Üyesi

3

i

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Ebelik

Ebelik

Dr.Öğrelim

(iyesi

3

1

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Ebelik

Ebelik

Dr.Öğrelim

Üyesi

4

1

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve

Doğa Bil.Fakültesi Dekanlığı

Elektrik

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik

Elektronik

Mühendisliği

Dr.Öğrelim

Üyesi

3

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, ışık yayan diyotlar ve optik konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik ve

Doğa BiLFakültesi Dekanlığı

Endüslri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Dr.Öğrelim

Üyesi

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik vc

Doğa BiLFakültesi Dekan lığ!

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Dr.Öğrelim

Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak,

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.